X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Облагается ли акцизным налогом операции по передаче в пределах одного предприятия выработанной подакцизной продукции в производственную лабораторию на исследование или хранение как контрольный образец в случае, если после окончания такого исследования или хранения винопродукция возвращается в производство как сырье для изготовления подакцизных товаров

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 05.11.2018 г. № 4693/6/99-99-15-03-03-15/ІПК разъясняет, что операции по передаче в пределах одного предприятия контрольных образцов производимой винопродукции (в производственную лабораторию на исследование или хранение), в случае, если по истечении такого исследования или хранения винопродукция возвращается в производство в качестве сырья для изготовления подакцизных товаров, не является реализацией подакцизных товаров (продукции) для целей п.п. 14.1.212 НКУ.

При этом обращается внимание, что в соответствии с п. 216.3 НКУ налоговое обязательство по утраченному подакцизному товару (продукции) не возникает, если подакцизный товар (продукция) утрачены вследствие испарения в процессе производства, обработки, переработки, хранения или транспортировки такого товара (продукции) или по другой причине, связанной с естественным результатом.

Это требование применяется в случае утраты подакцизных товаров (продукции) в пределах нормативов потерь, утвержденных в порядке, определяемом КМУ.

Добавим, что в данном случае действуют Нормы потерь спирта и готовой продукции в ликеро-водочном производстве, утвержденные приказом Государственного комитета Украины по монополии на изготовление и обращение спирта, алкогольных напитков и табачных изделий от 31.03.2000 г. № 30.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 05.11.2018 р. № 4693/6/99-99-15-03-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення ТОВ щодо оподаткування акцизним податком операцій з передачі в межах одного підприємства виробленої підакцизної продукції до виробничої лабораторії на дослідження чи зберігання як контрольний зразок у разі, якщо після закінчення такого дослідження чи зберігання винопродукція повертається у виробництво як сировина для виготовлення підакцизних товарів, і повідомляє.

Відповідно до пп. 213.1.2 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об'єктами оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу.

Згідно з пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу реалізація підакцизних товарів (продукції) – будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Зазначена у листі ТОВ передача винопродукції до власної виробничої лабораторії для проведення досліджень не являється реалізацією в розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Відповідно до звернення контрольні зразки продукції повертаються у виробництво та використовуються у купажах алкогольних напоїв.

Звертаємо увагу, що згідно з п. 216.3 ст. 216 Кодексу податкове зобов'язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого товару (продукції) чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом. Ця вимога застосовується у разі втрати підакцизних товарів (продукції) у межах нормативів втрат, які затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter