X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

При налогообложении доходов нерезидентов справки, подтверждающие статус налогового резидента РФ, не нуждаются в дополнительном заверении

Офис крупных налогоплательщиков ГФС в ИНК от 12.10.2018 г. № 4408/ІПК/28-10-27-01-11 разъясняет, что для целей применения ст. 103 НКУ справки, подтверждающие статус налогового резидента РФ, выданные компетентным органом РФ на бумажных носителях (с подписью и печатью), не нуждаются в дополнительном заверении (консульской легализации или заверении апостилем).

Кроме того, сообщается, что на сегодняшний день вопрос относительно использования для целей ст. 103 НКУ справок резидентства РФ, выданных компетентным органом Российской Федерации в электронной форме, не урегулирован.

Таким образом, основанием для применения положений украинско-российского соглашения об избежании двойного налогообложения является справка резидентства РФ, выданная на бумажном носителе.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 12.10.2018 р. № 4408/ІПК/28-10-27-01-11

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув лист щодо можливості надання у формі електронного документа довідки про підтвердження статусу податкового резидента Російської Федерації для цілей застосування українсько-російської Угоди про уникнення подвійного оподаткування, та керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п. 103.4 ст. 103 Кодексу підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених п. 103.5 і 103.6 ст. 103 Кодексу, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі – довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Пунктом 103.5 ст. 103 Кодексу встановлено, що довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

Згідно з висновком Міністерства юстиції України (лист від 21.01.2006 № 26-53/7) документи податкових установ іноземних держав, які є учасниками договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, на територіях Договірних Сторін повинні прийматися без будь-якого додаткового засвідчення.

Україна і Російська Федерація є учасницями чинної Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.93.

Отже, довідки, що підтверджують статус податкового резидента Російської Федерації, видані компетентним органом Російської Федерації на паперових носіях (з підписом та печаткою), не потребують будь-якого додаткового засвідчення (консульської легалізації або завірення апостилем) для цілей застосування ст. 103 Кодексу.

За повідомленням Федеральної податкової служби Російської Федерації (далі – ФПС Росії) з 16.01.2018 на офіційному сайті ФПС Росії (www.nalog.ru) діє електронний сервіс "Підтвердження статусу податкового резидента Російської Федерації". Вказаний сервіс дозволяє заявнику одержати документ, яким підтверджується статус податкового резидента Російської Федерації (далі – довідка резидентства РФ), в електронній формі. Водночас за бажанням заявника довідка резидентства РФ може бути видана на паперовому носії. У цьому випадку документ буде містити підпис особи, уповноваженої підписувати довідку резидентства РФ, та печатку уповноваженого органу, який видав цю довідку.

На даний час питання щодо використання для цілей ст. 103 Кодексу довідок резидентства РФ, виданих компетентним органом Російської Федерації в електронній формі, не врегульовано.

Враховуючи зазначене, підставою для застосування положень українсько-російської Угоди про уникнення подвійного оподаткування є довідка резидентства РФ, видана на паперовому носії.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter