X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
18.12.2015
Порядок налогообложения экспорта в случае когда предприятие получило предоплату, потом зарегистрировалось плательщиком НДС, а затем поставило продукцию (услуги)

Если первое событие (получение от нерезидента предварительной оплаты) состоялось до регистрации предприятия-поставщика плательщиком НДС, то налоговое обязательство по НДС по такой операции (в части получения предварительной оплаты) не насчитывается. Если предприятие-поставщик после получения предоплаты зарегистрировалось плательщиком НДС и фактическая поставка услуг происходит после даты регистрации, то налоговые обязательства по НДС по факту поставки таких услуг также не возникают (письмо ГФС от 01.12.2015 г. № 25674/6/99-99-19-03-02-15).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 01.12.2015 р. № 25674/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг на митній території України нерезиденту у разі, коли перша подія (отримання попередньої оплати) відбулася до реєстрації підприємства-постачальника платником ПДВ, а фактичне надання послуг (дата підпису акта виконаних робіт) нерезиденту – після реєстрації платником ПДВ підприємства-постачальника, та повідомляє.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи.

Підпунктом "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Місце постачання послуг визначається згідно з пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 ПКУ. Відповідно до пункту 186.4 статті 186 ПКУ місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 ПКУ.

Пунктом 187.1 статті 187 ПКУ встановлено, що датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 ПКУ (пункт 201.8 статті 201 ПКУ).

Враховуючи зазначене, якщо перша подія (отримання від нерезидента попередньої оплати) відбулася до реєстрації підприємства-постачальника платником ПДВ, то податкове зобов'язання з ПДВ за такою операцією (у частині отримання попередньої оплати) не нараховується.

У разі якщо підприємство-постачальник після отримання попередньої оплати вартості послуг зареєструвалось платником ПДВ і фактичне постачання послуг відбувається після дати реєстрації такої особи платником ПДВ, то податкові зобов'язання з ПДВ за фактом постачання таких послуг не виникають, оскільки факт постачання таких послуг є другою подією для цілей оподаткування ПДВ.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter