X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
18.12.2015
Бюджетники должны поднять зарплату с 1 декабря путем самостоятельного внесения изменений в штатное расписание

Минсоцполитики в письме от 16.12.2015 г. № 19113/0/14-15/13 предоставило разъяснение о применении постановления Кабинета Министров Украины от 09.12.2015 N 1013, предусматривающего повышение с 1 декабря 2015 г. должностных окладов работников бюджетных учреждений.

Также постановлением установлено, что в пределах расходов на оплату труда, утвержденных в сметах органов исполнительной власти, местного самоуправления, прокуратуры и других органов, за счет выплат, связанных с индексацией, надбавок, доплат, премий, повышаются на 25 % должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих указанных органов, поскольку должностные оклады работников этих органов не повышались с 2008 года.

Согласно п. 4 постановления руководители учреждений, заведений, организаций отдельных отраслей бюджетной сферы и органов исполнительной власти, местного самоуправления, прокуратуры и других органов должны обеспечить внесение изменений в штатное расписание учреждений и организаций, соответствующих органов с учетом новых размеров должностных окладов (тарифных ставок, ставок заработной платы) с 1 декабря 2015 года.

С целью своевременного обеспечения начисления работникам положенных за декабрь этого года выплат, изменения в штатные расписания должны быть внесены независимо от внесения изменений министерствами и другими центральными органами исполнительной власти в собственных нормативно-правовых актов по этому вопросу.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.12.2015 р. № 19113/0/14-15/13

Щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 N 1013 У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року N 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" (далі - постанова) та застосуванням окремих її норм, Міністерство соціальної політики повідомляє наступне.

З метою упорядкування структури заробітної плати, включення до посадових окладів працівників бюджетної сфери, органів державної влади сум індексації, що накопичувалась протягом останніх років, та внесення змін до порядку проведення індексації грошових доходів, зазначеною постановою, установлено, зокрема, що з 1 грудня 2015 року посадові оклади працівників бюджетних установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються у розмірах, передбачених пунктом 1 цієї постанови, розрахованих із тарифної ставки працівника I тарифного розряду ЄТС - 1113 гривень (підвищеної на 10 відсотків).

Також постановою встановлено, що в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів, за рахунок виплат, пов'язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, підвищуються на 25 відсотків посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців зазначених органів, оскільки посадові оклади працівників цих органів не підвищувались з 2008 року.

При цьому підвищенню на 25 відсотків підлягають посадові оклади, встановлені в штатних розписах, у розмірах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 482 "Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету", якою установлено, що у разі, коли розмір посадового окладу працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету, нижчий ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад установлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

Постановою передбачено, що міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та інших державних органів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів вжити заходів для підвищення з 1 грудня 2015 р. розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов'язані з індексацією, яка склалась у грудні 2015 року, з тим, щоб підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі для кожного працівника у грудні 2015 року перевищило величину індексації, що мала бути виплачена йому у грудні 2015 року.

Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 4 постанови керівники установ, закладів, організацій окремих галузей бюджетної сфери та органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів мають забезпечити внесення змін до штатного розпису установ, закладів та організацій, відповідних органів з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) з 1 грудня 2015 року.

З метою своєчасного забезпечення нарахування працівникам належних за грудень цього року виплат, зміни до штатних розписів мають бути внесені незалежно від внесення змін міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади до власних нормативно-правових актів з цього питання.

Заступник Міністра - керівник апарату В. Іванкевич

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter