X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Новые коэффициенты, характеризующие функциональное использование земельного участка, применяются только после вступления в силу решения местного совета об утверждении технической документации об оценке земли

В ИНК от 27.11.2018 г. № 4986/6/99-99-12-02-03-15/ІПК ГФС наконец-то предоставила разъяснение, основанное на нормах действующего законодательства, а не на желании любым путем пополнить бюджет, в отношении применения коэффициента, характеризующего функциональное использование земельного участка (Кф) в случае, если информация о земельном участке не внесена в Государственный земельный кадастр.

Напомним, что приказом Минагрополитики от 27.03.2018 г. № 162, вступившим в силу 17 июля 2018 года, внесено изменение в Порядок нормативной денежной оценки земель населенных пунктов, утвержденный приказом Минагорополитики от 25.11.2016 г. № 489 (далее - Приказ № 489), согласно которому Кф в указанном случае применяется со значением 3,0 (ранее - 2,0).

В связи с такими изменениями предприятие обратилось в ГФС с вопросом о необходимости представления уточняющей декларации по плате за землю (новое извлечение о нормативной оценки земли из Госгеокадастра предприятие не получало).

ГФС, основываясь на нормах Закона Украины от 11.12.2003 г. № 1378-IV "Об оценке земель", разъясняет, что основанием для предоставления уточняющей налоговой декларации по плате за землю является наличие вступившего в силу решения совета об утверждении технической документации об оценки и наличие извлечения из технической документации об оценке.

Отметим, что, таким образом исключительно после проведения новой оценки земли и обнародования соответствующего решения местных советов у предприятий возникает обязанность по получению нового извлечения из Госгеокадастра и предоставлению уточняющей декларации. Сам по себе факт внесения изменений в нормативно-правовой акт (в Приказ № 489) не влечет за собой автоматической обязанности предприятий пересматривать свои налоговые обязательства.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.11.2018 р. № 4986/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки (далі – Оцінка), надане Офісом великих платників податків ДФС, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), надає консультацію в частині необхідності надання уточнюючої податкової декларації з плати за землю (далі – Плата).

Товариство поінформувало що має у своєму користуванні земельну ділянку, інформація про яку не внесена до Державного земельного кадастру, та по якій відсутній код класифікації видів цільового призначення земель.

Товариство у зв'язку із змінами до Порядку нормативної оцінки земель населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2016 за № 1647/29777 (далі – Порядок), внесеними наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.03.2018 № 162 (далі – наказ № 162), запитує, чи необхідно Товариству надавати уточнюючі податкові декларації з Плати, якщо на момент звернення не отримало нові витяги (довідки) про нормативну грошову оцінку (далі – Оцінка) землі.

Наказ № 162 передбачає зміну величини коефіцієнта функціонального використання земельних ділянок у випадках, коли інформація про вид цільового призначення ділянки не внесена до відомостей Державного земельного кадастру (далі – Кадастр) або інформація про таку ділянку відсутня у таких відомостях.

Відомості про цільове призначення земельної ділянки – використання земельної ділянки за призначенням, що вносяться до Кадастру на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку (ст. 1 Закону України "Про землеустрій"), використовуються для визначення коефіцієнта функціонального використання земельної ділянки – множника при обчисленні розміру Оцінки земельної ділянки (п. 3 Порядку) під час виконання робіт з такої Оцінки.

Порядок обчислення Плати передбачає, що для визначення бази оподаткування Платою платник при поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подає довідку (витяг) про розмір Оцінки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової Оцінки (п. 286.2 ст. 286 Кодексу).

Підстави та порядок виконання Оцінки, а також набрання чинності результатів такої Оцінки після затвердження рішенням органів місцевого самоврядування технічної документації з Оцінки визначені ст. 15, 18, 23 Закону України "Про оцінку землі" (далі – Закон).

Законом встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастр), надає витяг з технічної документації про Оцінку окремої земельної ділянки, керуючись рішенням рад про затвердження технічної документації з Оцінки, які набирають чинності у строки, встановлені відповідно до п. 271.2 ст. 271 Кодексу (ст. 23 Закону).

Отже, підставою для надання уточнюючої податкової декларації з Плати є наявність рішення ради про затвердження технічної документації з Оцінки, яке набуло чинності, та наявність витягу з технічної документації про Оцінку.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter