X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О применении финансовой ответственности за допущенные плательщиком НДС арифметические, методологические ошибки

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 08.01.2019 г. № 73/6/99-99-12-02-01-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда в расчете корректировки в приложении № 3 "Расчет суммы бюджетного возмещения" допущены ошибки в определении ИНН, отчетного (налогового) периода, в котором возникло отрицательное значение, а также суммы отрицательного значения.

Несмотря на то, что эти ошибки не повлияли на общую сумму бюджетного возмещения и/или отрицательного значения, их все равно нужно исправить, поскольку уточняющее Приложение № 3 должно содержать правильные уточненные показатели. Поэтому нужно подать еще один уточняющий расчет.

Штрафы за описки (ошибки), арифметические и/или методологические ошибки в декларации по НДС не предусмотрены, однако если такие ошибки стали причиной занижения сумм налоговых обязательств, то налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафных санкций в размерах, определенных гл. 11 НКУ.

Кроме того, ст. 1631 КУоАП предусмотрена ответственность в виде штрафов в случае нарушения плательщиком НДС порядка ведения налогового учета.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 08.01.2019 р. № 73/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податків щодо застосування до платника податку фінансової відповідальності за допущені арифметичні та/або методологічні помилки при заповненні податкової звітності з податку на додану вартість та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Як вказано у зверненні, суб'єктом господарської діяльності – платником податку до контролюючого органу ДФС подано податкову декларацію з податку на додану вартість (далі – декларація) за серпень 2018 року з відповідними додатками, зокрема додатком № 3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" (далі – Додаток № 3), в якій платником податку заявлено суму, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку.

В подальшому у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації суб'єктом господарської діяльності до контролюючого органу ДФС подано уточнюючий розрахунок з відповідними додатками, в тому числі і Додатком № 3.

При цьому платником податку при заповненні Додатка № 3 були допущені описки (помилки) в частині окремих постачальників товарів (робіт, послуг) відносно визначення індивідуального податкового номеру, звітного (податкового) періоду, у якому виникло від'ємне значення, а також суми від'ємного значення.

Платник просить надати індивідуальну податкову консультацію стосовно фінансової відповідальності, яка передбачається у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за допущення платником податків описок (помилок) в окремих графах Додатка № 3 декларації, що в цілому не вплинули на загальну суму бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення, яку платником податку визначено в Додатку № 3, та чи підпадають перелічені помилки до визначення арифметичної або методологічної помилок.

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу та пункту 1 розділу IV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21 (далі – Порядок № 21) із змінами, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації (крім обмежень, визначених пунктом 50.2 статті 50 Кодексу), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до якої повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників (пункт 3 розділу IV Порядку № 21).

У випадку виправлення помилки у Додатку № 3, незалежно від того вплинула чи ні така помилка на вартісні показники декларації, уточнюючий Додаток № 3 повинен містити уточнені показники, які є правильними.

Виправлення помилок, що допущені при заповненні уточнюючого розрахунку, здійснюється виключно шляхом подання нового уточнюючого розрахунку з урахуванням показників попереднього уточнюючого розрахунку.

Що стосується фінансової відповідальності за допущені помилки у Додатку № 3 до декларації, то повідомляємо наступне.

Фінансова відповідальність за вчинення юридичною особою податкових правопорушень визначена главою 11 Розділу II Кодексу.

Главою 11 Розділу II Кодексу не передбачена відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій за допущення платником податку на додану вартість описок (помилок), арифметичних та/або методологічних помилок у податковій звітності з податку на додану вартість. При цьому, якщо такі помилки стали причиною заниження сум податкових зобов'язань, то платник податку притягується до відповідальності у вигляді штрафних санкцій у розмірах, визначених главою 11 Розділу II Кодексу.

Водночас зазначаємо, що статтею 1631 Кодексу про адміністративні правопорушення України передбачено відповідальність у вигляді штрафів у разі допущення платником податку на додану вартість порушення порядку ведення податкового обліку.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 розділу II Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter