X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Относительно увеличения регистрационной суммы в системе электронного администрирования НДС

ГУ ГФС в Киевской области в индивидуальной налоговой консультации от 29.12.2018 г. № 5496/ІПК/10-36-12-01 разъясняет, что в соответствии с п. 2001.3 НКУ составной частью формулы вычисления регистрационной суммы в СЭА НДС, является сумма пополнения электронного счета (ΣПопРах) - общая сумма пополнения с текущего счета налогоплательщика счета в СЭА НДС.

Поскольку исчисление регистрационной суммы в системе электронного администрирования НДС осуществляется с учетом требований п. 2001.3 НКУ, следовательно, увеличение регистрационной суммы за счет пополнения счета в СЭА НДС из других источников действующим законодательством не предусмотрено.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області від 29.12.2018 р. № 5496/ІПК/10-36-12-01

Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області розглянуло лист щодо збільшення реєстраційної суми в системі електронного адміністрування ПДВ, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), повідомляє.

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ регулюються статтею 2001 ПКУ.

Відповідно до пункту 2001.4 статті 2001 ПКУ на рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти:

а) з поточного рахунку такого платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ;

б) з поточного рахунку такого платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку;

в) з рахунків платників, відкритих у відповідних органах казначейства для проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, а рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до Закону України про Державний бюджет України;

г) з бюджету в сумах надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість, повернутих платнику податків у порядку, встановленому пунктом 43.41 статті 43 цього Кодексу.

З рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість, у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов'язань та суми податкового боргу з податку (пункт 2001.5 статті 2001 ПКУ).

Пунктом 2001.5 статті 2001 ПКУ встановлено, що за підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтями 200 та 209 ПКУ.

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ складовою формули обчислення реєстраційної суми в системі електронного адміністрування ПДВ є сума поповнення електронного рахунку (ΣПопРах).

ΣПопРах – загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунків у системі електронного адміністрування податку платника сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ, зазначених у підпунктах "а" – "в" пункту 2001.2 статті 2001 ПКУ.

Отже, обчислення реєстраційної суми в системі електронного адміністрування ПДВ здійснюється з урахуванням вимог пункту 2001.3 ст. 2001 ПКУ. Таким чином, збільшення реєстраційної суми за рахунок поповнення рахунка в системі електронного адміністрування податку з інших джерел чинним законодавством не передбачено.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter