X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Бесплатная выдача молока работникам

Гоструда в письме от 20.09.2018 г. № 7454/4/4.5-ДП-18 сообщает, что невыдача работникам, которые заняты на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов является нарушением законодательства о труде.

При этом работодатель может за собственные средства дополнительно устанавливать в коллективном договоре (соглашении, трудовом договоре) работнику льготы и компенсации, не предусмотренные законодательством, в частности бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов в случаях, когда концентрация химических веществ на рабочем месте не превышает предельно допустимую.

Кроме того, действующим законодательством предусмотрено, что предприятия, учреждения, организации в пределах своих полномочий и за счет собственных средств могут устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы для работников, в том числе бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов в профилактических целях независимо от концентрации в воздухе рабочей зоны и длительности действия химических веществ.

Данный вопрос подробно рассмотрен в теме Оплата питания работников.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної служби України з питань праці Департаменту з питань праці від 20.09.2018 р. № 7454/4/4.5-ДП-18

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці в межах компетенції розглянув лист ... щодо безоплатної видачі молока працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, та повідомляє.

Безоплатна видача молока (або інших рівноцінних харчових продуктів) для працівників, що зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, передбачена статтею 166 КЗпП, статтею 7 Закону України "Про охорону праці".

Невидача працівникам, що зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, молока або інших рівноцінних харчових продуктів є порушенням законодавства про працю.

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про охорону праці" роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством, зокрема безкоштовну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів у випадках, коли концентрація хімічних речовин на робочому місці не перевищує гранично допустиму.

Також, згідно зі статтею 91 КЗпП підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників, у т. ч. безоплатну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів в профілактичних цілях незалежно від концентрації в повітрі робочої зони і тривалості дії хімічних речовин.

Водночас звертаємо увагу на те, що листи Департаменту не є нормативно-правовими актами та носять інформаційний, рекомендаційний характер.

Директор І. Дегнера

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter