X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
29.01.2019

Уплата акцизного налога при продаже автомобиля, растаможенного по льготным ставкам

В соответствии с абз. 7 п. 15 подраздела 5 НКУ (в редакции, которая действовала до 25.11.2018 г.) в случае отчуждения в течение 365 дней со дня регистрации транспортных средств, при ввозе которых были применены ставки акцизного налога, определенные этим пунктом, плательщик обязан оплатить акцизный налог за такие транспортные средства по ставкам, установленными ст. 215 НКУ.

Однако этот пункт был исключен Законом Украины от 08.11.2018 г. № 2611-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

Ссылаясь на нормы ТКУ и ст. 58 Конституции Украины, ГФС в письме от 29.12.2018 г. № 40672/7/99-99-19-01-01-17 разъясняет, что если при таможенном оформленные транспортных средств были применены сниженные ставки акцизного налога с обязательством оплатить акцизный налог в случае отчуждения в течение 365 дней со дня регистрации этих транспортных средств, в связи с исключение указанной нормы, такое обязательство в части уплаты акцизного налога по полным ставкам на сегодняшний день отсутствует.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 29.12.2018 р. № 40672/7/99-99-19-01-01-17

Державна фіскальна служба України у зв'язку з численними зверненнями громадян та митниць ДФС щодо справляння акцизного податку за повною ставкою у разі відчуження протягом 365 днів транспортного засобу, ввезеного за зниженими ставками акцизного податку відповідно до Закону України від 31 травня 2016 року № 1389-VIII "Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів", повідомляє таке.

Відповідно до абзацу сьомого пункту 15 підрозділу 5 "Перехідних положень" Податкового кодексу України (в редакції, яка діяла до 25.11.2018) у разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації транспортних засобів, при ввезенні яких були застосовані ставки акцизного податку, визначені цим пунктом, платник податку зобов'язаний сплатити акцизний податок за такі транспортні засоби за ставками, встановленими статтею 215 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Пунктом восьмим Закону України від 08 листопада 2018 року № 2611-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" пункт 15 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ виключено.

Відповідно до частини першої статті 3 Митного кодексу України (далі – МКУ) при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно норми законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, чинні на день прийняття митної декларації органом доходів і зборів України.

Норми законів України, які пом'якшують або скасовують відповідальність особи за порушення митних правил, передбачені МКУ, мають зворотну дію в часі, тобто їх норми поширюються і на правопорушення, вчинені до прийняття цих законів. Норми законів України, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення, зворотної дії в часі не мають (частина третя статті 3 МКУ).

Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Таким чином у разі, якщо при митному оформлені транспортних засобів були застосовані знижені ставки акцизного податку із зобов'язанням сплатити акцизний податок у разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації цих транспортних засобів, у зв'язку з виключення норми пункту 15 підрозділу 5 розділу XX "Перехідних положень" ПКУ таке зобов'язання в частині сплати акцизного податку за повними ставками на сьогодні відсутнє.

В. о. заступника Голови В. Кривіцький

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter