X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
30.01.2019

Доходы от продажи древесины не включаются в сельскохозяйственный доход товаропроизводителя

В соответствии с п.п. 298.8.3 НКУ доход сельскохозяйственного товаропроизводителя, полученный от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки (кроме подакцизных товаров, за исключением виноматериалов виноградных (коды согласно УКТ ВЭД 2204 29 – 2204 30), произведенных на предприятиях первичного виноделия для предприятий вторичного виноделия, которые используют такие виноматериалы для производства готовой продукции), включает, в частности, доходы, полученные от реализации сельскохозяйственной продукции, которая произведена из сырья собственного производства на давальческих условиях, независимо от территориального размещения перерабатывающего предприятия.

Как считает ГУ ГФС в Черниговской области в ИНК от 27.12.2018 г. № 5420/ІПК/10/25-01-12-03-06, лес, лесные насаждения, древесина имеют коды товара согласно УКТ ВЭД 4401 - 4403, которые относятся к разделу IX "Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; пробки и изделий из нее; изделия из соломы, альфы и других материалов для плетения; корзинные изделия и плетеные изделия (группы 44 - 46), следовательно, не соответствуют понятию сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственных товаров), приведенному в п.п. 14.1.234 НКУ.

На этом основании фискальный орган делает вывод, что при исчислении части сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год доходы от реализации леса, лесных насаждений, древесины не включаются в доход сельскохозяйственного товаропроизводителя (строка 1 Расчета части сельскохозяйственного товаропроизводства, утвержденного приказом Минагрополитики от 26.12.2011 г. № 772), но учитывается в общем объеме дохода (строка 2 Расчета).

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Чернігівській області від 27.12.2018 р. № 5420/ІПК/10/25-01-12-03-06

Головне управління ДФС у Чернігівській області розглянуло лист підприємства щодо включення доходу, одержаного від реалізації лісу / лісових насаджень / деревини, для обрахунку та визначення частки сільськогосподарського товаровиробництва, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), повідомляє.

Підприємство перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності – є платником єдиного податку четвертої групи.

Главою 1 розділу XIV Кодексу встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

Відповідно до пп. 291.4.4 п. 291.4 ст. 291 Кодексу до платників єдиного податку, які відносяться до четвертої групи, належать сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Сільськогосподарський товаровиробник для цілей глави 1 розділу XIV Кодексу – це юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання (пп. 14.1.235 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) для цілей глави 1 розділу XIV Кодексу – продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1 – 24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання (пп. 14.1.234 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Частка сільськогосподарського товаровиробництва для цілей глави 1 розділу XIV Кодексу – питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу, що враховується під час визначення права такого товаровиробника на реєстрацію як платника податку (пп. 14.1.262 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до пп. 298.8.3 п. 298.8 ст. 298 Кодексу дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції), включає, зокрема, доходи, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

Ліс, лісові насадження, деревина мають коди товару згідно з УКТ ЗЕД 4401 – 4403, які відносяться до розділу IX "Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та вироби з нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби (групи 44 – 46)" Закону України "Про Митний тариф України", отже не відповідають поняттю сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), визначеному пп. 14.1.234 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

З огляду на викладене, при обчисленні частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік доходи від реалізації лісу, лісових насаджень, деревини не включаються до доходу сільськогосподарського товаровиробника (рядок 1 Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.12.2011 N 772, далі – Розрахунок), але враховується у загальному обсязі доходу (рядок 2 Розрахунку).

Згідно п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter