X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
До уваги платників податку на прибуток підприємств!

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу на таке. Державна фіскальна служба України у зв’язку з надходженням численних звернень платників податків щодо правомірності застосування штрафних санкцій за непогашення платником податків узгодженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та пені у разі перерахування у погашення такого податкового зобов’язання надміру сплачених сум з авансових платежів з податку на прибуток повідомила.

Згідно з пунктом 54.1 статті 54 Кодексу крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов’язання та/або пені вважається узгодженою.

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених Кодексом (пункт 57.1 статті 57 Кодексу).

Абзацом 4 пункту 57.1 статті 57 Кодексу визначено, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій), у тому числі визначених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують двадцяти мільйонів гривень) щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку, без подання податкової декларації.

У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступний дванадцятимісячний період. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань (абзац десятий пункту 57.1 статті 57 Кодексу).

Класифікація доходів бюджету за платежами затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію» (далі – наказ №11).

До 20.07.2015 положеннями наказу №11 було законодавчо передбачено, що податкові надходження з податку на прибуток підприємств та авансових внесків з податку на прибуток підприємств обліковувалися на окремих кодах бюджетної класифікації.

Наказом Міністерства фінансів України від 20.07.2015 №651 внесені зміни до бюджетної класифікації, затвердженої наказом №11. Державній казначейській службі України доручено забезпечити зарахування авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які обліковувалися за кодами класифікації доходів бюджету, що виключаються згідно з цим наказом, на відповідні коди класифікації доходів бюджету для обліку податку на прибуток підприємств.

Згідно з пунктом 36.1 статті 36 Кодексу податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Виконанням податкового обов’язку визнається сплата у повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань у встановлений податковим законодавством строк (пункт 38.1 статті 38 Кодексу).

Джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема, корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених статтею 87 Кодексу, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів (пункт 87.1 статті 87 Кодексу).

Пунктом 131.2 статті 131 Кодексу визначено, що при погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує такий платник податків, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зобов’язання. У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, що сплачує такий платник податків, в наступну чергу зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу зараховуються в рахунок пені.

Якщо платник податків не виконує встановленої цим пунктом черговості платежів або не визначає її у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), контролюючий орган самостійно здійснює такий розподіл такої суми у порядку, визначеному цим пунктом. Таким чином, у разі наявності у платника податку сум переплат з авансових внесків з податку на прибуток підприємств при зарахуванні їх на відповідні коди класифікації доходів бюджету для обліку податку на прибуток підприємств, такі суми були зараховані як переплата за податковими зобов’язаннями з цього податку.

Пунктом 126.1 статті 126 Кодексу визначено, що у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

  • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
  • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Кодексу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Тобто, у разі виникнення заборгованості у платника податків по узгоджених податкових зобов’язаннях до такого платника податків застосовуються штрафні санкції, у тому числі нараховується пеня.

Разом з тим, слід зазначити, що положенням Кодексу, а саме пунктом 31 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення», передбачено, що за наслідками діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток підприємств за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та повноти його сплати не застосовуються.

Водночас враховуючи те, що грошові зобов’язання за результатами діяльності за 2015 рік будуть визначатися у декларації за звітний податковий рік (подаватиметься у 2016 році), мораторій щодо застосування штрафних санкцій, визначений пунктом 31 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, не розповсюджується на обставини, що виникли у зв’язку з зарахуванням авансових внесків з податку на прибуток підприємств на відповідні коди класифікації доходів бюджету для обліку податку на прибуток підприємств.

Iнформацiю надано ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter