X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О проведении документальной внеплановой проверки при бюджетном возмещении НДС

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 22.01.2019 г. № 248/6/99-99-12-02-01-15/ІПК разъясняет, что одним из оснований для проведения документальной внеплановой проверки в соответствии с абз. 1 п.п. 78.1.8 НКУ является подача плательщиком НДС декларации, в которой заявленный к возмещению из бюджета налог на добавленную стоимость, при наличии оснований для проверки, определенных в разделе V НКУ, и/или с отрицательным значением по налогу на добавленную стоимость, составляет более 100 тыс. гривен.

Документальная внеплановая проверка проводится согласно абз. 2 п.п. 78.1.8 НКУ исключительно относительно законности декларирования заявленного к возмещению из бюджета НДС и/или отрицательного значения по НДС, составляющего более 100 тыс. грн.

То есть, документальная внеплановая проверка проверок налоговых деклараций по НДС, в которых плательщиком налога задекларирована сумма НДС к бюджетному возмещению проводится по основаниям определенным п. 200.11 и ст. 78 НКУ.

При этом отмечается, что в соответствии с п.п. 200.7.2 НКУ заявления о возврате сумм бюджетного возмещения автоматически вносятся в Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения в течение операционного дня их получения в хронологическом порядке их поступления. Возврат согласованных сумм бюджетного возмещения осуществляется в хронологическом порядке в соответствии с очередностью внесения заявления о возврате сумм бюджетного возмещения.

Кроме того, в консультации напоминаются условия для проведения камеральных проверок налогоплательщиков, имеющих право на бюджетное возмещение.

Текст документа

Щодо порядку проведення перевірок контролюючими органами податкових декларацій з ПДВ, в яких задекларовано суму ПДВ до бюджетного відшкодування

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 22.01.2019 р. № 248/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист Товариства щодо порядку проведення перевірок контролюючими органами податкових декларацій з ПДВ, в яких платником податку задекларовано суму ПДВ до бюджетного відшкодування, та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Порядок визначення суми ПДВ, яка підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків регламентовано ст. 200 Кодексу.

Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до п. 200.10 ст. 200 Кодексу та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування у разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених п. 200.11 цієї статті, - за результатами перевірки, зазначеної у такому пункті, що проводяться відповідно до Кодексу.

Пунктом 200.11 ст. 200 Кодексу визначено, що контролюючий орган має право протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку - за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку в разі, якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від'ємного значення, сформованого за операціями:

  • за періоди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені документальними перевірками;
  • з придбання товарів/послуг за період до 1 січня 2017 року у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до ст. 209 цього Кодексу.

Порядок проведення камеральної перевірки визначено ст. 76 Глави 8 "Перевірки" Кодексу.

Відповідно до п. 76.1 ст. 76 Кодексу камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.

Камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, - за днем їх фактичного подання (п. 76.3 ст. 76 Кодексу).

Порядок проведення документальних позапланових перевірок визначено ст. 78 Глави 8 "Перевірки" Кодексу.

Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї підстав визначної ст.78 Кодексу. Однією з таких підстав є виявлення контролюючим органом недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, контролюючий орган має підстави для проведення документальної позапланової перевірки (пп. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Кодексу).

Поряд з цією підставою відповідно до абзацу 1 пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 Кодексу визначено, що документальна позапланова перевірка може бути проведена у разі коли платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.

Документальна позапланова перевірка проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від'ємного значення з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн. (абзац 2 пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 Кодексу).

Тобто, документальна позапланова перевірка перевірок податкових декларацій з ПДВ, в яких платником податку задекларовано суму ПДВ до бюджетного відшкодування проводиться з підстав визначених п. 200.11 ст. 200 та ст. 78 Кодексу.

При цьому зазначаємо, що Заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично вносяться до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження (пп. 200.7.2 п. 200.7 ст. 200 Кодексу).

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до заяв про повернення сум бюджетного відшкодування.

Водночас повідомляємо, що відповідно до підпункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter