X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Сумма кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности включается в состав дохода

ГУ ГФС в г. Киеве в ИНК от 12.12.2018 г. № 5209/ІПК/26-15-12-04-18 сообщает, что в доход юридического лица - плательщика единого налога 3 группы, который не является плательщиком НДС, включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Такой доход определяется на основании данных бухгалтерского учета.

При этом фискальный орган напоминает, что для плательщиков единого налога 3 группы - юридических лиц установлено ограничение годового объема дохода в размере 5 млн грн.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у м. Києві від 12.12.2018 р. № 5209/ІПК/26-15-12-04-18

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло звернення Товариства та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), надає індивідуальну податкову консультацію щодо включення кредиторської заборгованості до складу доходу платника єдиного податку.

Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5 відсотків та отримало послуги по розміщенню туристів від нерезидента за кордоном, при цьому не виконало свої зобов'язання по оплаті послуг, в результаті, виникла кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, та вимоги щодо її погашення нерезидентом не висуваються. Товариство, посилаючись на п. 292.3 ст. 292 Кодексу, запитує, чи відноситься до складу доходу платника єдиного податку кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності визначено главою 1 розділу XIV Кодексу.

У відповідності до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

У відповідності до п. 292.3 ст. 292 Кодексу до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Кодексу (п. 292.13 ст. 292 Кодексу).

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 Кодексу. Юридичні особи – платники єдиного податку ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296, п. 44.2 ст. 44 Кодексу).

Пунктами 5 та 15 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.99 за № 860/4153, визначено, що дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Доходом визнається сума зобов'язання, яке не підлягає погашенню.

Пунктом 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11.02.2000 за № 85/4306, визначено, що зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Таким чином, в дохід платника єдиного податку, який не є платником податку на додану вартість, включаються суми кредиторської заборгованості, за якими минув строк позовної давності.

При цьому слід зазначити, що відповідно до абз. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу для платників єдиного податку третьої групи – юридичних осіб встановлено обмеження річного обсягу доходу у розмірі 5 млн. гривень.

Згідно із ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter