X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Как определять среднегодовое количество работников субъекту хозяйствования, проработавшему неполный год?

Отвечая на этот вопрос, Госстат в письме от 03.01.2019 г. № 15.2-20/7Пі-19 разъясняет: чтобы определить среднесписочную численность штатных работников за год, предприниматель, который работал неполный год (сезонный характер производства или создание после января, за исключением предприятий, вынужденно останавливавших производство по инициативе администрации), согласно требованиям п. 3.2.6 Инструкции по статистике количества работников, утвержденной приказом Госкомстата от 28.09.2005 г. № 286, суммирует количество работников за все месяцы работы предприятия и делит полученную сумму на 12.

То есть, несмотря на то, что физическое лицо - предприниматель зарегистрировался в марте 2018 года, для расчета среднеучетного количества штатных работников за период с начала года, а именно за январь - декабрь (год), он должен будет использовать именно указанный подход.

Текст документа

Лист Державної служби статистики України від 03.01.2019 р. № 15.2-20/7Пі-19

На запит [...] Державна служба статистики надає роз'яснення з питання методології обчислення статистичного показника середньооблікової кількості штатних працівників.

Розрахунок зазначеного показника здійснюється відповідно до чинної Інструкції зі статистики кількості працівників (зі змінами) (далі - Інструкція), затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 30.11.2005 за N 1442/11722. Дія Інструкції поширюється на всіх юридичних осіб, а також на фізичних осіб - підприємців (далі - ФОП), які використовують найману працю.

Згідно з пунктом 3.2.6 Інструкції підприємство, що працювало неповний рік (сезонний характер виробництва або створення після січня, за винятком тих підприємств, які вимушено зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації), середньооблікову кількість штатних працівників за рік визначає шляхом підсумовування зазначеної кількості працівників за всі місяці роботи підприємства і ділення одержаної суми на 12.

Тобто, незважаючи на те, що ФОП зареєструвався у березні 2018 року, для розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників за період з початку року, а саме за січень - грудень (рік), використовується вищезазначений підхід.

Відповідно до проведених розрахунків на основі інформації, наданої у запиті, середньооблікова кількість штатних працівників ФОП за 2018 рік становить 4 особи.

Заступник Голови І. Жук

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter