X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Предприниматель на едином налоге не может заключать договор о переуступке прав требования долга

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 30.01.2018 г. № 316/ІПК/13-01-13-01-12 разъясняет, что поскольку заключение договора переуступки права требования долга физическими лицами - предпринимателями - плательщиками единого налога является механизмом расчета по сделке купли-продажи товаров (работ, услуг) не в денежной форме, то соответственно, не дает права физическому лицу - предпринимателю применять упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.01.2018 р. № 316/ІПК/13-01-13-01-12

Головним управлінням ДФС у Львівській області розглянуто запит та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Податковий кодекс) в межах компетенції надає індивідуальну податкову консультацію з окремих питань застосування спрощеної системи оподаткування фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку.

Відповідно до п. 291.6 ст, 291 Податкового кодексу платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Згідно з п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.

Відступлении права вимога - операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації (п.п. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Згідно із ст. 512 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV зі змінами та доповненнями (далі - ЦКУ) кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок переданім ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 5.13 ЦКУ).

Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом (ст. 520 ЦКУ).

Враховуючи вищезазначене, укладення договору переуступки прав вимоги боргу фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку є механізмом розрахунку по правочину купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не у грошовій формі, а отже не дає права фізичній особі - підприємцю застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

Відповідно до п.52.2 ст.52 Податкового кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter