X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Надо ли применять РРО единоналожникам при выездной торговле?

Отвечая на этот вопрос, ГФС в ИНК от 22.11.2018 г. № 4920/Г/99-99-14-05-01-14/ІПК разъясняет, что п. 6 ст. 9 Закона о РРО определено, что регистраторы расчетных операций и расчетные книжки не применяются при продаже товаров (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту) (предоставлении услуг) физическими лицами - предпринимателями, которые относятся согласно НКУ к группам плательщиков единого налога, которые не применяют регистраторы расчетных операций.

Выездная это будет торговля или стационарная Законом не оговаривается и, соответственно, значения не имеет.

При этом, согласно п. 296.10 ст. 296 Кодекса РРО не применяются плательщиками единого налога второй и третьей групп (физические лица - предприниматели) независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн.

В случае превышения в календарном году указанного объема дохода такие физические лица - предприниматели при проведении расчетов в случае осуществления торговли продовольственными товарами (кроме подакцизных товаров) обязаны применять РРО или использовать расчетные книжки и книги учета расчетных операций, придерживаясь условий и форм, определенных постановлением КМУ от 23.08.2000 г. № 1336 "Об обеспечении реализации статьи 10 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Таким образом, физические лица - предприниматели плательщики единого налога 2 группы, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн., при осуществлении выездной торговли продовольственными товарами (кроме подакцизных товаров) имеют право РРО не применять.

Кроме того, постановлением КМУ от 23.08.2000 г. № 1336 "Об обеспечении реализации статьи 10 Закона Украины" О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг "(далее - Постановление № 1336) утвержден Перечень отдельных форм и условий проведения деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, которым разрешено проводить расчетные операции без применения РРО с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций (далее - Перечень).

Согласно п. 1 Перечня розничная торговля продовольственными товарами (кроме подакцизных товаров), осуществляется физическими лицами - предпринимателями, которые платят единый налог, является отдельной формой и условием проведения деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, при которой таким физическим лицам предпринимателям разрешено проводить расчетные операции без применения РРО с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций.

При этом, согласно абзацу 2 п. 2 Постановления № 1336, для форм и условий проведения деятельности, определенных в п. 1 Перечня, предельный размер годового объема расчетных операций не устанавливается.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 22.11.2018 р. № 4920/Г/99-99-14-05-01-14/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення ... щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Чи потрібно застосовувати реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) фізичній особі – підприємцю платнику єдиного податку другої групи (дохід більше 1,0 млн. грн. на рік) у разі проведення розрахунків при здійсненні виїзної торгівлі продуктами харчування?

Правовідносини у цій сфері регулюються Податковим кодексом України, Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон № 266).

Закон № 266 визначає правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія цього Закону поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Встановлення норм щодо незастосування РРО в інших законах, крім Податкового кодексу України (далі – Кодекс), не допускається.

Так, ст. 3 Закону № 266 встановлено обов'язок суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу:

проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

Разом з тим п. 6 ст. 9 Закону № 266 визначено, що реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Водночас, відповідно п. 296.10 ст. 296 Кодексу РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн. грн., застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 № 1336 "Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (надалі – Постанова № 1336) затверджено Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій (далі – Перелік).

Відповідно до п. 1 Переліку роздрібна торгівля продовольчими товарами (крім підакцизних товарів), що здійснюється фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, є окремою формою та умовою проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, за якої таким фізичним особам-підприємцям дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

При цьому, відповідно до абзацу 2 п. 2 Постанови № 1336, для форм і умов проведення діяльності, визначених у п. 1 Переліку, граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій не встановлюється.

Враховуючи викладене, фізичні особи – підприємці платники єдиного податку другої групи, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн грн., при здійсненні виїзної торгівлі продовольчими товарами (крім підакцизних товарів) мають право РРО не застосовувати. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн. грн., такі фізичні особи – підприємці при проведені розрахунків у разі здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім підакцизних товарів) зобов'язані застосовувати РРО, або використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій, дотримуючись умов та форм, визначених Постановою № 1336.

У відповідності до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter