X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О рентной плате за специальное использование воды предприятием, получающим воду как первичный, так и вторичный водопользователь из разных источников

ГУ ГФС в Ривненской области в индивидуальной налоговой консультации от 31.01.2018 г. № 353/ІПК/10/17-00-12-03-08 рассматривает ситуацию, когда предприятие использует воду из разных источников водоснабжения. В частности, как вторичный водопользователь (абонент) получает воду от КП для удовлетворения собственных питьевых и санитарно-гигиенических нужд, кроме того, как первичный водопользователь проводит забор речной воды (поверхностных вод).

Поскольку п. 255.1 НКУ плательщиками рентной платы за специальное использование воды определены субъекты хозяйствования, которые относятся к первичным водопользователям, использующие и/или передающие вторичным водопользователям воду, полученную путем забора воды из водных объектов, то предприятие является плательщиком рентной платы только за объемы воды, которые изъяты им из водного объекта собственными водозаборными сооружениями.

За объемы воды, полученные предприятием как вторичный водопользователь от другого первичного водопользователя исключительно для удовлетворения собственных питьевых и санитарно-гигиенических нужд, рентная плата не взимается.

Текст документа

Про рентну плату за спеціальне використання води

Індивідуальна податкова консультація Головне управління ДФС у Рівненській області Державної фіскальної служби України31.01.2019 № 353/ІПК/10/17-00-12-03-08

Головне управління ДФС у Рівненській області на запит Товариства щодо справляння рентної плати за спеціальне використання води (далі - Рентна плата), керуючись п.52.1 ст.52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що використовує воду з різних джерел водопостачання. Зокрема, як вторинний водокористувач (абонент) Товариство отримує воду від КП для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, крім того, як первинний водокористувач проводить забір річкової води (поверхневих вод).

Товариство зацікавлене у з'ясуванні питання щодо виникнення у нього обов'язків платника Рентної плати у частині використання води для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб.

Оскільки відповідно до п. 255.1 ст. 255 Кодексу у редакції, що діє з 01.01.2018, платниками Рентної плати визначено суб'єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів, Товариство є платником Рентної плати лише за обсяги води, що вилучені ним з поверхневого водного об'єкту власними водозабірними спорудами.

За обсяги води, отримані Товариством на правах вторинного водокористувача виключно для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, Рентна плата не справляється.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter