X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
12.02.2019

ВОПРОС: Как оформить в фискальном чеке продажу товара в кредит и дальнейшие поступления кредитных платежей?

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 05.02.2019 г. № 407/6/99-99-14-05-01-15/ІПК отвечает на следующие вопросы. Можно ли при выдаче покупателям - конечным потребителям товара, плата за который будет отсрочена, в качестве документа, подтверждающего факт выдачи товара с территории магазина (склада), печатать РРО фискальный кассовый чек с указанием в нем кроме обязательных реквизитов также формы оплаты "в кредит"? Можно ли в дальнейшем во избежание дублирования информации о товаре и налоги в фискальных кассовых чеках РРО указывать предварительно запрограммированную товарную позицию "погашение кредита" без указания суммы НДС и акцизного налога?

В случае проведения расчетных операций с отсрочкой платежа или в кредит необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства при отпуске товара (услуги) выдать покупателю расчетный документ установленной формы с указанием в нем формы оплаты "В КРЕДИТ".

Таким образом, фискальный чек, оформленный надлежащим образом, должен быть выдан покупателю при продаже товаров.

При этом получение средств, поступающих в счет продажи товара в кредит, следует не проводить через РРО, а оприходовать в кассе предприятия с оформлением приходных кассовых ордеров.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 05.02.2019 р. № 407/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит Товариства щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Відповідно до звернення Товариство планує здійснювати господарську діяльність з реалізації товару з відстроченням платежу фізичним особам - кінцевим споживачам через реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО).

Чи може Товариство при видачі покупцям - кінцевим споживачам товару, плата за який відстрочується, у якості документу, що підтверджує факт видачі товару з території магазину (складу), друкувати РРО фіскальний касовий чек із зазначенням у ньому кількості, вартості проданого товару, загальної вартості проданих товарів, податків (ПДВ та акцизного податку), інших обов’язкових реквізитів, передбачених пунктом 2 розділу II Положення про форму та зміст розрахункових документів, та позначенням у ньому форми оплати "у кредит"?

Чи може Товариство у подальшому, при проведенні розрахункової операції від покупця - кінцевого споживача за відстроченим платежем, з метою уникнення дублювання інформації про товар та податки у фіскальних касових чеках РРО вказувати попередньо запрограмовану товарну позицію "погашення кредиту" без зазначення суми ПДВ та акцизного податку?

Чинним законодавством України встановлені чіткі та однозначні вимоги до форми та змісту розрахункового документа.

Згідно з пунктами 1 і 2 статті 3 Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадське го харчування та послуг, зобов’язані, зокрема, видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Відповідно до статті 8 Закону N 265 форма, зміст розрахункових документ ів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використаним розрахункових книжок, встановлюються органом доходів і зборів.

Так, пунктами 1 та 2 розділу II Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за N 220/28350 (далі - Положення N 13), визначено, що фіскальний касовий чек на товари (послуги) - це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги), який повинен містити обов’язкові реквізити згідно з визначеним переліком, в тому числі позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо) та суму коштів за цією формою оплати.

Також, розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій на паперовому носії, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій (пункт 5 Розділу І Положення N 13). Тобто, законодавством України у сфері проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у готівковій та безготівковій формі чітко і однозначно встановлені вимоги до змісту та форми розрахункових документів, іншого чинним законодавством не передбачено.

Разом з цим повідомляємо, що у випадку проведення розрахункових операцій з відстроченням платежу або в кредит необхідно відповідно до вимог чинного законодавства при відпуску товару (послуги) видати покупцеві розрахунковий документ встановленої форми із зазначенням у ньому форми оплати "У КРЕДИТ". Таким чином, фіскальний чек, оформлений належним чином, повинен бути виданий покупцю при продажу товарів.

При цьому отримання коштів, які надходять у рахунок продажу товару у кредит, слід оприбутковувати в касі підприємства з оформленням прибуткових касових ордерів.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter