X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Может ли предприятие на едином налоге осуществлять торговлю моторными маслами и смазочными материалами?

ГУ ГФС в Харьковской области в индивидуальной налоговой консультации от 30.01.2019 г. № 339/ІПК/20-40-12-03-20 отвечает на вопрос, может ли предприятие, основным видом деятельности которого является ремонт и техническое обслуживание транспорта, находясь на упрощенной системе дополнительно осуществлять торговлю моторными маслами и смазочными материалами и использовать КВЭД 46.71 "Оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами"?

В соответствии с ч. 3 п.п. 291.5.1 НКУ не могут быть плательщиками единого налога 3 группы субъекты хозяйстволвания, которые осуществляют производство, экспорт, импорт, продажа подакцизных товаров (кроме розничной продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 литров).

Если же товары, которые продает предприятие (моторные масла и смазочные материалы) не является подакцизными, т.е. их код и описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД не приведены в ст. 215 НКУ, торговля ими не препятствует пребыванию на упрощенной системе. Относительно возможности использования кода КВЭД 46.71 "Оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами" ответ в консультации отсутствует.

Текст документа

Про єдиний податок для юридичних осіб - суб'єктів господарювання третьої групи

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у Харківській області від 30.01.2019 р. № 339/ІПК/20-40-12-03-20

Головне управління ДФС у Харківській області на звернення Товариства щодо перебування на спрощеній системі оподаткування, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що основним видом діяльності підприємства є ремонт та технічне обслуговування транспорту, також додатково підприємство здійснює оптову торгівлю моторними оливами та мастильними матеріалами, які не є підакцизними товарами.

Товариство запитує, чи можна, перебуваючи на спрощеній системі, здійснювати торгівлю моторними оливами та мастильними матеріалами та використовувати КВЕД 46.71 «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами».

Особливості застосування спрощеної системи визначено главою 1 розділу XIV Кодексу. Згідно зі ст. 291 Кодексу спрощена система - це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (п. 291.2 ст. 291 Кодексу).

Відповідно до частини третьої п.п.291.5.1 п.291.5 ст.291 Кодексу не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів).

Разом з тим повідомляємо, що підакцизні товари (продукція) - товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку (п.п 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). У ст. 215 Кодексу наведено вичерпний перелік підакцизних товарів, ставки податку на ці товари, код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД і опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД.

Таким чином, умовою за якою Товариство не може перебувати на спрощеній системі, є виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів). У разі якщо товари, які продає підприємство (моторні оливи та мастильні матеріали) не є підакцизними, торгівля ними не перешкоджає перебуванню Товариства на спрощеній системі.

У відповідності до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter