X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об обложении НДС поставок металлолома, образовавшегося в процессе производства

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 15.01.2019 г. № 142/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда предприятие - плательщик НДС реализует отходы и лом черных и цветных металлов, образовавшиеся у него в производстве в результате переработки, обработки, плавки товаров (сырья, материалов, заготовок и т.д.) и распространения на эти операции норм ст. 199 НКУ о начисления компенсирующих обязательств по НДС.

Согласно п. 23 подр. 2 разд. XX НКУ освобождается от обложения НДС операции поставки отходов и лома черных и цветных металлов, при условии, что эти товары включены в перечни, утвержденные постановлением КМУ от 12.01.2011 г. № 15.

Согласно п. 199.1 НКУ, если приобретенные (изготовленные) товары (услуги, необоротные активы) частично используются в налогооблагаемых операциях, а частично в необлагаемых, налогоплательщик обязан начислить налоговые обязательства, исходя из доли использования таких товаров в необлагаемых операциях.

При этом абз. 2 п. 199.6 НКУ определено, что правила, установленные статьей 199 раздела V НКУ, не применяются к операциям по поставке плательщиком налога отходов и лома черных и цветных металлов, образовавшихся у такого плательщика в результате переработки, обработки, плавления товаров (сырья, материалов, заготовок и т.п.) на производстве, строительстве, разборке (демонтаже) ликвидированных основных фондов и других подобных операций.

Таким образом, если приобретенные с НДС товары плательщик НДС частично использует в облагаемых НДС операциях, а частично в освобожденных от обложения НДС операциях — операциях по поставке отходов и лома черных и цветных металлов, образовавшихся у такого налогоплательщика в результате переработки, обработки, плавки товаров (сырья, материалов, заготовок и пр.) на производстве, то в этом случае обязанность относительно начисления налоговых обязательств по НДС согласно правилам, определенным ст. 199 НКУ, у плательщика НДС отсутствует.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 15.01.2019 р. № 142/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо практичного застосування норм статті 199 розділу V Податкового кодексу України (далі - ПКУ) при здійсненні платником податку операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, які утворилися у такого платника податку внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, і, керуючись статтею 52 розділу II ПКУ, повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ. Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Відповідно до пункту 23 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово до 1 січня 2022 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, зазначених у пункті 23 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Правила пропорційного віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту визначено статтею 199 розділу V ПКУ.

У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (пункт 199.1 статті 199 розділу V ПКУ).

При цьому абзацом другим пункту 199.6 статті 199 розділу V ПКУ визначено, що правила, встановлені статтею 199 розділу V ПКУ, не застосовуються до операцій з постачання платником податку відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій.

Враховуючи викладене, у разі якщо придбані/отримані з ПДВ платником податку товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних ПДВ операціях, а частково у звільнених від оподаткування ПДВ операціях з постачання відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися у такого платника податку внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, то обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за правилами, визначеними статтею 199 розділу V ПКУ, у такого платника податку відсутній.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter