X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об использовании фермерским хозяйством земельных участков, арендованных учредителем у третьих лиц

ГУ ГФС в Хмельницкой области в индивидуальной налоговой консультации от 06.02.2019 г. № 419/ІПК/22-01-12-04-14 рассматривает ситуацию, когда фермерское хозяйство, использует в своей деятельности земельные участки, предоставленные в аренду учредителю непосредственно с целью создания фермерского хозяйства.

При наличии документов, подтверждающих передачу физическим лицом - учредителем права пользования земельными участками (права аренды) в складочный капитал фермерского хозяйства (в частности устава хозяйства, акта приема-передачи права аренды земельных участков), при условии, что в уставе указано, что фермерское хозяйство использует в своей хозяйственной деятельности земельные участки, предоставленные для основателя в аренду для создания фермерского хозяйства, в налоговой декларации плательщика единого налога четвертой группы указанные участки включаются без заключения дополнительных договоров субаренды.

Плательщиком арендной платы является физическое лицо - учредитель фермерского хозяйства, с которым заключен договор аренды земельного участка.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у Хмельницькій області від 06.02.2019 р. № 419/ІПК/22-01-12-04-14

Головне управління ДФС у Хмельницькій області на звернення фермерського господарства, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє наступне.

Господарство проінформувало, що фізичною особою в 2012 році укладено договір оренди земельної ділянки для ведення фермерського господарства і в статуті фермерського господарства вказано, що Господарство використовує в своїй господарській діяльності земельні ділянки, надані для засновника в оренду для створення фермерського господарства. Господарство запитує, (1) чи потрібно йому укладати із своїм засновником договір суборенди земельної ділянки; (2) як це вплине на сплату орендної плати за землю.

Щодо обов'язку Господарства укладати договір суборенди землі із Фізичною особою - орендатором повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 19 Закону України від 19.06.2003 року N 973-IV "Про фермерське господарство" до складу майна фермерського господарства (складеного капіталу) можуть входити, зокрема, майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею.

Отже, за наявності документів, що підтверджують передачу Фізичною особою права користування земельними ділянками (права оренди) до складеного капіталу Господарства, зокрема статуту Господарства, акта прийому-передачі права оренди земельних ділянок і в статуті вказано, що фермерське господарство використовує в своїй господарській діяльності земельні ділянки, надані для засновника в оренду для створення фермерського господарства до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи включаються зазначені земельні ділянки без укладання додаткових договорів суборенди з Фізичною особою.

Щодо питання сплати орендної плати за землю зазначаємо наступне. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки (пп. п. 288.1, 288.2 ст. 288 Кодексу).

Таким чином, платником орендної плати є фізична особа - засновник Господарства, з яким укладено договір оренди земельної ділянки.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter