X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
21.02.2019

Об условиях отнесения мест хранения горючего к акцизным складам

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 06.02.2019 г. № 415/6/99-99-12-01-02-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда предприятие имеет несколько складов для хранения горючего для собственных нужд и закупки горючего в течение календарного года для каждого из складов составляет менее 1000 м3, но суммарный объем горючего, закупаемого предприятием в целом в течение календарного года, составляет более 1000 м3.

Согласно новой редакции п.п. 14.1.6 НКУ, вступающей в силу с 1 июля 2019 года, не является акцизным складом, в частности, помещение или территория, на каждой из которых общая вместимость расположенных емкостей для погрузки-разгрузки и хранения горючего не превышает 200 кубических метров, а субъект хозяйствования (кроме плательщика единого налога четвертой группы) - владелец или пользователь такого помещения или территории получает в течение календарного года горючее в объемах, не превышающих 1000 кубических метров (без учета объема горючего, полученного через топливораздаточные колонки в местах розничной торговли горючим, на которые получены соответствующих лицензии), и использует горюче исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки и не осуществляет операций по реализации и хранению горючего другим лицам.

В консультации налоговики сообщают, что если предприятие получает в течение календарного года горючее в объемах, превышающих 1000 м3, то все места хранения горючего предприятия с 01.07.2019 г. будут подпадать под определение "акцизный склад", а предприятие будет считаться распорядителем акцизного склада.

Таким образом, ограничение в 1000 м3 распространяется на суммарные годовые закупки горючего предприятием, а не на закупки отдельно по каждому складу.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.02.2019 р. № 415/6/99-99-12-01-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула лист Товариства щодо застосування норм Закону України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (далі - Закон N 2628) та в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація надається з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено за контролюючі органи.

Державна фіскальна служба України реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи (п. 1 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236).

У запиті Товариство поінформувало, що в процесі провадження своєї господарської діяльності використовує власні та орендовані автотранспортні засоби, для забезпечення заправлення яких пальним Товариство, закуповує пальне та зберігає його на своїй території у декількох відокремлених та віддалених один від одного складах, з яких здійснюється заправлення цього автотранспорту. На вказаних складах пального Товариство не здійснює реалізацію та зберігання пального іншим особам.

При цьому, на таких складах у підприємства відсутні ємності для зберігання пального, які б за об’ємом перевищували 200 кубічних метрів кожна, і загальна місткість усіх таких ємностей, розташованих на усіх складах па території Товариства, також не перевищує 200 кубічних метрів. Обсяг пального, що протягом календарного року закуповує Товариство для власних потреб, для кожного окремого з вищевказаних складів складає менше, ніж 1000 кубічних метрів, а загальний об’єм пального, що закуповується Товариством в цілому протягом календарного року, складає більш, ніж 1000 кубічних метрів.

З урахуванням викладеного, Товариство звертається з проханням надати інформацію чи вважатимуться за вищеописаних умов в розумінні норм Закону N 2628 місця зберігання пального Товариства акцизними складами та чи буде Товариство вважатися розпорядником акцизного складу.

Так з 01.07.2019 р. застосовуються наступні норми Податкового кодексу України (далі - Кодекс) (зі змінами). Відповідно до підпункту 14.1.6. пункту 14.1. статті 14 Кодексу, акцизній склад - це:

а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі - приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;

б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Не є акцизним складом:

а) приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберіганні, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії;

б) приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб’єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) - власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пально виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;

в) приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберіганні пального, власником або користувачем яких є суб’єкт господарювання платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10 000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;

г) паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої.

Відповідно до підпункту 14.1.224. пункту 14.1. статті 14 Кодексу розпорядник акцизного складу - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або суб’єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу.

Отже, враховуючи викладене вище та той факт, що Товариство отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що перевищують 1000 кубічних метрів (відповідна інформація зазначена Товариством в листі), місця зберігання пального Товариства підпадають під визначення акцизний склад, а Товариство вважається розпорядником акцизного складу в розумінні Закону N 2628 та Кодексу.

Керуючись нормами чинного законодавства України, суб’єкті господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання повинні провадити свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter