X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
25.02.2019

ВОПРОС: Считается ли нарушением отсутствие или несвоевременное формирование Z-отчета, если при этом наличные оприходованы в кассовой книге на основании приходных кассовых ордеров?

На этот вопрос отвечает ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 06.02.2019 г. № 427/6/99-99-14-05-01-15/ІПК.

Согласно ст. 16315 КУоАП, нарушение порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), в том числе превышение предельных сумм расчетов наличными, несоблюдение установленных законодательством требований по обеспечению возможности расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств влечет наложение штрафа на физическое лицо - предпринимателя, должностных лиц юридического лица от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие наличные расчеты с применением РРО и оприходовавшие наличные в кассе на полную сумму ее фактических поступлений в кассовой книге на основании приходных кассовых ордеров, но которые при этом не обеспечили ежедневную печать фискальных отчетных чеков, несут ответственность в соответствии со ст. 16315 КУоАП.

В то же время, если на отдельном объекте:

  • ведется кассовая книга - нарушение порядка оприходования наличности в описанной ситуации отсутствует;
  • не ведется кассовая книга - нарушен порядок оприходования наличности, за что предусмотрена ответственность в соответствии с Указом Президента Украины от 12.06.95 г. № 436/95 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности".
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.02.2019 р. № 427/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Чи вважається порушенням норм діючого законодавства неформування або несвоєчасне формування фіскального звітного чеку (Z-звіту) на реєстраторі розрахункових операцій (далі - РРО) та оприбуткуванням при цьому готівка у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів?

Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265), дія якого поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Розділом II Порядку проведення розрахунків, зокрема п. 9 ст. 3 Закону N 265 встановлено обов’язок суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Статтею 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено:

Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу - підприємця, посадових осіб юридичної особи від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правові засади ведення касових операцій у національній валюті визначені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим правлінням Національного банку України від 29.12.2017 року N 148 (із змінами та доповненнями) (далі - Положення N 148). Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами.

Підпунктом 18 п. 1 Положення N 148 визначено - оприбуткування готівки, це проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/книзі обліку доходів/фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції.

Відповідно до п. 11 Положення N 148 готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб - підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Враховуючи викладене, суб’єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та оприбуткували готівку в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів, при цьому не забезпечили щоденний друк на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальних звітних чеків, несуть відповідальність відповідно до ст. 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того повідомляємо, якщо на відокремленому об’єкті:

  • ведеться касова книга - порушення порядку оприбуткування готівки у описаній Вами ситуації відсутнє;
  • не ведеться касова книга - порушено порядок оприбуткування готівки та передбачено відповідальність відповідно до Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки".

У відповідності до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter