X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О специальных санкциях, примененных к субъектам ВЭД до введения в действие Закона о валюте

Минэкономразвития в письме от 06.02.2019 г. № 4102-17/4808-05 разъясняет, что к субъектам внешнеэкономической деятельности Украины и иностранным субъектам хозяйственной деятельности, к которым до введение в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях" от 21.06.2018 г. № 2473-VIII были применены специальные санкции на основании ст. 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" от 16.04.91 г. № 959-XII, они продолжают действовать, несмотря на отмену этой законодательной нормы.

Государственные органы и субъекты хозяйствования должны руководствоваться законодательством, действовавшим до дня введения в действие Закона о валюте, до момента устранения нарушений законодательства Украины или принятия практических мер, гарантирующих выполнение Закона о ВЭД и/или связанных с ним законов Украины.

Текст документа

Щодо застосування спеціальних санкцій

Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.02.2019 р. № 4102-17/4808-05

Державним органам України< (за списком)

У зв'язку із Законом України "Про валюту і валютні операції" (далі - Закон), частиною першою статті 16 якого встановлено, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через сім місяців з дня набрання ним чинності - тобто 07.02.2019, Мінекономрозвитку вважає за необхідне зазначити стосовно застосування спеціальних санкцій наступне.

Підпунктом "д" пункту 3 частини четвертої статті 16 Закону виключено статтю 37 у Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" визначено, що за порушення цього або пов'язаних з ним законів України за поданнями органів доходів і зборів та контрольно-ревізійної служб, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національного банку України або за рішенням суду до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані спеціальні санкції.

Відповідно до підпункту 175 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань застосовує до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальні санкції, передбачені Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Згідно частини першої статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Разом з цим відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 09.02.99 у справі N 1-7/99 надання зворотної дії в часі нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті.

Враховуючи викладене, з огляду, на те, що така вказівка у Законі відсутня і Законом не встановлено норми, якою пом'якшено або скасовано відповідальність особи, до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальні санкції до введення в дію Закону, до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" та/або пов'язаних з ним законів України, державні органи та суб'єкти господарювання мають керуватися законодавством, що діяло до дня введення в дію Закону.

Просимо врахувати зазначене та діяти з урахуванням вимог законодавства України.

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України С. І. Кубів

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter