X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
04.03.2019

О налогообложении операции компенсации расходов по уплате арендной платы за землю, пока договор не переоформлен на нового владельца

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 08.02.2019 г. № 440/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассматривает вопрос о включении в базу налогообложения НДС налогоплательщика компенсации понесенных им расходов по уплате арендной платы за землю, полученной от нового владельца недвижимости, расположенной на земельном участке, в отношении которого не переоформлен на нового владельца договор аренды земельного участка с уполномоченным органом государственной власти (органом местного самоуправления).

Получение плательщиком НДС компенсации понесенных им расходов по уплате арендной платы за землю государственной или коммунальной собственности от нового собственника недвижимости, расположенной на земельном участке, относительно которого не переоформлен договор аренды с уполномоченным органом государственной власти и/или органом местного самоуправления (до даты подписания договора аренды земельного участка такого уполномоченного органа непосредственно с новым владельцем недвижимости), не является оплатой стоимости услуг для целей налогообложения НДС.

Таким образом, получение средств налогоплательщиком от нового владельца недвижимости в качестве компенсации понесенных расходов по уплате арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, на которой расположена такая недвижимость, не является объектом обложения НДС.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 08.02.2019 р. № 440/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо включення до бази оподаткування ПДВ платника податку компенсації понесених ним витрат зі сплати орендної плати за землю, отриманої від нового власника нерухомості, що розташована на земельній ділянці, стосовно якої не переоформлено на нового власника договір оренди земельної ділянки з уповноваженим органом державної влади та/або органом місцевого самоврядування, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Підпунктом "в" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ.

Постачання послуг - це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань.

Враховуючи вказані положення ПКУ, отримання платником податку компенсації понесених ним витрат зі сплати орендної плати за землю державної або комунальної власності від нового власника нерухомості, що розташована на земельній ділянці, стосовно якої не переоформлено договір оренди з уповноваженим органом державної влади та/або органом місцевого самоврядування (до дати підписання договору оренди земельної ділянки такого уповноваженого органу безпосередньо з новим власником нерухомості), не є оплатою вартості послуг для цілей оподаткування ПДВ.

Таким чином, отримання коштів платником податку від нового власника нерухомості як компенсації понесених витрат зі сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, на якій розташована така нерухомість, не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter