X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Кто и каким образом может указать в декларации по прибыли уменьшение налога на сумму уплаченного акциза за тяжелые дистилляты?

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 19.02.2019 г. № 597/6/99-99-15-02-02-15/ІПК отвечает на вопрос, кто может воспользоваться льготой по налогу на прибыль, предусмотренную 15 подр. 4 разд. XX НКУ?

Пунктом 15 подр. 4 разд. XX НКУ налог на прибыль, подлежащего уплате в государственный бюджет налогоплательщиками за текущий налоговый (отчетный) период, уменьшается на сумму уплаченного за такой текущий налоговый (отчетный) период акцизного налога по зарегистрированным акцизными накладными на тяжелые дистилляты (газойль), которые классифицируются в товарных подкатегориях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 по УКТ ВЭД, если они были использованы для транспортных средств, которые классифицируются в товарных подкатегориях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 по УКТ ВЭД.

По мнению налоговиков, уменьшить налог на прибыль, подлежащий уплате в государственный бюджет за соответствующий налоговый (отчетный) период, на указанные суммы уплаченного акцизного налога может только плательщик акцизного налога, который в текущем отчетном периоде осуществил уплату акцизного налога в бюджет.

Таким образом, п. 15 подр. 4 разд. XX НКУ может распространяться на плательщиков акцизного налога по реализации горючего, зарегистрированных плательщиками акцизного налога в соответствии с Порядком № 113 и уплатившими акцизный налог.

Для реализации положений п. 15 подраздела 4 раздела XX Налогового кодекса Украины, показатели строки 16 приложения ЗП к декларации по прибыли, которые учитываются в уменьшение начисленной суммы налога на прибыл, дополнены строкой 16.5. Соответственно показатель строки 16 равен сумме строк (строка 16.1 + строка 16.4.1 + строка 16.5).

В строке 16.5 отражается уменьшение налога на прибыль предприятий на сумму уплаченного за текущий отчетный период акцизного налога по зарегистрированным акцизными накладными на тяжелые дистилляты (газойль), которые классифицируются в товарных подкатегориях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 по УКТ ВЭД, если они были использованы для транспортных средств, классифицируемых в товарных подкатегориях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 по УКТ ВЭД.
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України 19.02.2019 р. № 597/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо зменшення нарахованої суми податку на прибуток підприємства на суму сплаченого за поточний звітний період акцизного податку відповідно до п. 15 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.

Відповідно до пп. 15 підрозділу 4 розділу XX "Перехідних положень" Кодексу податок на прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету платниками податку за поточний податковий (звітний) період, зменшується на суму сплаченого за такий поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД.

Відповідно до п. 231.1 ст. 231 Кодексу платник податку при реалізації пального зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Слід зазначити, що відповідно до п. 231.4 ст. 231 Кодексу право на складання акцизних накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники акцизного податку в порядку, передбаченому ст. 212 Кодексу.

Тобто, відповідно до Кодексу лише платники акцизного податку складають та реєструють акцизні накладні. Порядок реєстрації платників акцизного податку визначено пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Кодексу та розділом II Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. N 113 "Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального" (далі - Порядок N 113).

Форма заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального N 1-АКП (далі - Заява) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 р. N 218.

У Заяві надається інформація про всі введені в експлуатацію пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) з реалізації пального. Такі відомості мають містити перелік всіх пунктів з реалізації пального, де платником здійснюються операції з реалізації пального незалежно від того, перебувають чи ні такі пункти у власності або оренді платника податку.

Нормами Кодексу та Порядку N 113 передбачено, що сума сплаченого акцизного податку відображається в заявках на поповнення обсягів залишків пального, які складаються та реєструються платником акцизного податку в системі електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) після перерахування суми акцизного податку на окремий електронний рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі.

Таким чином, тільки платник акцизного податку, який у поточному звітному періоді здійснив сплату акцизного податку до бюджету, зможе на зазначені суми сплаченого податку зменшити податок на прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету за відповідний податковий (звітний) період.

Отже, п. 15 підрозділу 4 розділу XX "Перехідних положень" Кодексу може поширюватися на платників акцизного податку з реалізації пального, які зареєстровані платниками акцизного податку відповідно до Порядку N 113 та сплачують акцизний податок.

Щодо питання відображення у податковій декларації з податку на прибуток підприємств сум сплаченого акцизного податку, який зменшує нараховану суму податку на прибуток

Наказом Мінфіну від 19.10.2018 р. N 842 затверджено Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. N 897 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. N 467).

Для реалізації положень п. 15 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України, показники рядка 16 додатка ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, які враховуються у зменшення нарахованої суми податку на прибуток підприємств, доповнено рядком 16.5. Відповідно показник рядка 16 дорівнює сумі рядків (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5).

У рядку 16.5 відображається зменшення податку на прибуток підприємств на суму сплаченого за поточний звітний період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у в товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter