X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Если коды товаров по УКТ ВЭД определила ТПП, то указать в налоговых накладных другие нельзя

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 22.02.2019 г. № 682/6/99-99-15-03-02-15/ІПК напоминает, что классификация товаров для указания в налоговой накладной осуществляется в соответствии с Основными правилами интерпретации УКТ ВЭД с учетом характеристик товара, что является определяющим для их классификации в соответствии с УКТ ВЭД.

Налоговики всегда рекомендовали для разрешения вопросов, связанных с правильностью определения кода товарной классификации в соответствии с УКТ ВЭД, обращаться в Торгово-промышленную палату Украины (ее региональные отделения). См. индивидуальные налоговые консультации ГФС от 30.01.2018 г. № 344/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, от 16.11.2017 г. № 2645/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, 12.09.2017 г. № 1907/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, от 12.09.2017 г. № 1908/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, от 23.08.2017 г. № 1728/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, а также письма ГФС от 11.04.2016 г. № 7965/6/99-99-19-03-02-15, от 06.02.2017 г. № 590/10/16-31-12-01-34 и т.д.

Согласно п. 1 ст. 11 Закона Украины "О торгово-промышленных палатах в Украине" от 02.12.1997 г. № 671/97-ВР торгово-промышленные палаты имеют право, в частности, удостоверять и выдавать документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, методические и экспертные документы, выданные торгово-промышленными палатами в пределах их полномочий, обязательны для применения на всей территории Украины и являются достаточным основанием для указания кода УКТ ВЭД в налоговых накладных.

Соответственно, предприятие не имеет права самостоятельно изменять коды УКТ ВЭД, установленные торгово-промышленными палатами, и обязано указывать в налоговых накладных код УКТ ВЭД, определенный торгово-промышленной палатой.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 22.02.2019 р. № 682/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД у податковій накладній та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Правові основи оподаткування податком на додану вартість встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Кодексом термін.

Перелік обов'язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у підпунктах "а"-"й" пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу, зокрема таким реквізитом є код товару згідно з УКТ ЗЕД, затвердженій Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII "Про Митний тариф України".

Класифікація товарів здійснюється відповідно до Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД з урахуванням характеристик товару, що є визначальними для їх класифікації згідно з УКТ ЗЕД.

При цьому згідно з пунктом 1 статті 11 Закону України від 02 грудня 1997 року № 671/97-ВР "Про торгово-промислові палати в Україні" (далі - Закон №671) торгово-промислові палати мають право, зокрема:

  • проводити на замовлення українських та іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їх вартість;
  • засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів, сертифікати визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями та інші документи, пов'язані зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.

Методичні та експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов'язковими для застосування на усій території України (пункт 2 статті 11 Закону № 671) і є достатньою підставою для зазначення коду УКТ ЗЕД при складанні податкових накладних.

Підприємство не має права самостійно змінювати коди УКТ ЗЕД, встановлені торгово-промисловими палатами, та зобов'язане зазначати при складанні податкових накладних код УКТ ЗЕД, визначений торгово-промисловою палатою.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter