X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

В налоговой накладной не указаны нули, с которых начинается ИНН налогоплательщика

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 22.02.2019 г. № 701/6/99/99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что при регистрации в ЕРНН налоговых накладных / расчетов корректировки, составленных на покупателя - плательщика НДС, осуществляется сверка данных о пребывании продавца / покупателя в реестре плательщиков НДС, а поэтому налоговые накладные / расчеты корректировки, составленные на покупателя - плательщика НДС, не могут быть зарегистрированы в ЕРНН, если продавец или покупатель, указанный в налоговой накладной / расчете корректировки, не внесен в реестр и такому лицу не присвоен ИНН.

Алгоритм контроля регистрации в ЕРНН налоговых накладных / расчетов корректировки не дает возможности регистрации налоговых накладных, в которых ИНН плательщика НДС не внесен в реестр плательщиков НДС, а наличие или отсутствие в налоговой накладной перед десятизначным ИНН нулей не влияет на его регистрацию в ЕРНН.

Таким образом, если налоговая накладная составлена ​​и зарегистрирована в ЕРНН, то ИНН такого плательщика является актуальным. Наличие или отсутствие в налоговой накладной нулей, с которых начинается ИНН налогоплательщика, не мешает идентифицировать такую операцию.

При этом налоговая накладная, зарегистрированная в ЕРНН, является для покупателя основанием для начисления сумм налоговому кредита (абз. 2 п. 201.10 НКУ).

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 22.02.2019 р. № 701/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, зазначених у податкових накладних, у яких в індивідуальному податковому номері (далі -ІПН) покупця не зазначено нулів, з яких починається такий ІПН, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пунктів 201.8 та 201.10 статті 201 ПКУ право на нарахування ПДВ, складання накладних/розрахунків коригування та їх реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) надається виключно особам, зареєстрованим як платники ПДВ в порядку, передбаченому статтею 183 ПКУ.

Особі, що реєструється як платник ПДВ, присвоюється ІПН, який використовується для сплати ПДВ (пункт 183.18 статті 183 ПКУ).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих як платники податку (пункт 183.12 статті 183 ПКУ).

При реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування, складених на покупця - платника ПДВ, здійснюється звіряння даних щодо перебування продавця/покупця у реєстрі платників ПДВ, а тому податкові накладні / розрахунки коригування, складені на покупця -платника ПДВ, не можуть бути зареєстровані в ЄРПН, якщо особу (продавця/покупця), зазначену у такій податковій накладній / розрахунку коригування, не внесені до реєстру та такій особі не присвоєно ІПН.

Таким чином, алгоритм контролю реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних не дає можливості реєстрації податкових накладних, у яких ІПН платника ПДВ не внесено до реєстру платників ПДВ, а наявність чи відсутність в податковій накладній перед 10-значним ІПН нулів не впливає на її реєстрацію в ЄРПН.

Отже, якщо податкова накладна складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, то ІПН такого платника є актуальним. Наявність або відсутність у податковій накладній нулів, з яких починається ІПН платника податку, не заважає ідентифікувати здійснену операцію.

При цьому податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (абзац другий пункту 201.10 статті 201 ПКУ).

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter