X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налоговая накладная не зарегистрирована в ЕРНН - расчет корректировки к ней тоже нельзя зарегистрировать

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 25.02.2019 г. № 729/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что расчет корректировки может быть зарегистрирован в ЕРНН только в случае, если налоговая накладная, к которой расчет корректировки составлен, уже зарегистрирована в ЕРНН.

Таким образом, если налогоплательщиком по операции по поставке услуг была составлена налоговая накладная, но по каким-либо причинам не была зарегистрирована в ЕРНН, то в случае последующего уменьшения суммы компенсации стоимости таких поставленных товаров (услуг) поставщик имеет право уменьшить налоговые обязательства вязания только после регистрации в ЕРНН покупателем (получателем услуг) соответствующего расчета корректировки, который, в свою очередь, может быть зарегистрирован в ЕРНН только после регистрации в ЕРНН поставщиком налоговой накладной, к которой он составлен, и при условии, что с даты составления такой налоговой накладной не прошло 1095 календарных дней.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.02.2019 р. № 729/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку коригування податкових зобов'язань постачальника у разі зменшення суми компенсації вартості поставлених послуг та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту визначено статтею 192 ПКУ. Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, то розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг, для чого постачальник надсилає йому складений розрахунок коригування.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної (підпункт 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 ПКУ).

При цьому розрахунок коригування може бути зареєстрований в ЄРПН лише у разі, якщо податкову накладну, до якої такий розрахунок коригування складено, зареєстровано в ЄРПН.

Таким чином, якщо платником податку за операцією з постачання послуг було складено податкову накладну, але така податкова накладна з будь-яких причин не була зареєстрована в ЄРПН, то у разі наступного за постачанням зменшення суми компенсації вартості таких поставлених послуг постачальник матиме право зменшити податкові зобов'язання лише після реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем послуг) відповідного розрахунку коригування, який, у свою чергу, може бути зареєстрований в ЄРПН лише після реєстрації в ЄРПН постачальником податкової накладної, до якої він складений, та за умови, що з дати складання такої податкової накладної не минуло 1095 календарних днів.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter