X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Сокращенное название плательщика в налоговой накладной не ее влечет исправления

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 19.02.2019 г. № 614/ІПК/26-15-12-01-18 разъясняет, что  налоговая накладная не требует исправления, если:

  • обязательный реквизит налоговой накладной - полное или сокращенное название продавца/покупателя соответствует названию, указанному в уставных документах таких лиц;
  • обязательный реквизит налоговой накладной -  налоговый номер продавца/покупателя, соответствует номерам указанным в Реестре плательщиков налога на добавленную стоимость, с дополнительным указанием числовых номеров филиала.

Также не подлежит исправлению налоговая накладная, в которой обязательный реквизит, касающийся описания (номенклатуры) товаров/услуг указан на иностранном языке по причине невозможного перевода с иностранного языка торговой марки или наименования товара на государственный язык и с целью сохранения идентификации такого товара и это не мешает идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (товар/услугу, которые поставляются), период, стороны и сумму налоговых обязательств.

Текст документа

Про податок на додану вартість

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 19.02.2019 № 614/ІПК/26-15-12-01-18

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо застосування норм податкового законодавства та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодексу) в межах своїх повноважень повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу.

Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 Кодексу при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі -ЄРПН) у встановлений Кодексом термін. При цьому податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.

Форму та порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 року за № 137/28267 з урахуванням змін внесених наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 №763, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.10.2018 за №1157/32609, (далі - Порядок № 1307).

Згідно пункту 4 Порядку №1307 податкова накладна заповнюється державною мовою.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу у податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов'язкові реквізити, зокрема:

  • повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг послуг (підпункт "в" пункту 201.1 статті 201 Кодексу);
  • податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу) (підпункт "г" пункту 201.1 статті 201 Кодексу);
  • повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг (підпункт "д" пункту 201.1 статті 201 Кодексу);
  • опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг (підпункт "е" пункту 201.1 статті 201 Кодексу);
  • постачання без урахування податку (підпункт "є" пункту 201.1 статті 201 Кодексу).

Враховуючи зазначене, у разі якщо обов'язковий реквізит податкової накладної, який стосується повної або скороченої назви продавця/покупця відповідає назві, зазначеній в статутних документах таких осіб, або обов'язковий реквізит податкової накладної, який стосується податкового номера продавця/покупця, відповідає номерам зазначеним в Реєстрі платників податку на додану вартість, з додатковим зазначенням числових номерів філії, то податкова накладна виправленню не підлягає.

У разі якщо обов'язковий реквізит, який стосується опису (номенклатури) товарів/послуг зазначений на іноземній мові по причині неможливого перекладу з іноземної мови торгової марки або найменування товару на державну мову та з метою збереження ідентифікації такого товару та це не заважає ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, то така податкова накладна виправленню не підлягає.

Стосовно обов'язкового реквізиту зазначеного підпунктом «є» пункту 201.1 статті 201 Кодексу повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 16 Порядку № 1307 у графі 6 податкової накладної зазначається кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг, у графі 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ, у графі 10 - обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ (значення графи 10 обраховується шляхом множення значення графи 6 на значення графи 7), у графі 11 - сума ПДВ, яка зазначається у гривнях з копійками із зазначенням після коми до 6 знаків включно.

Пунктами 4 та 16 Порядку № 1307 передбачено, що усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками (крім показника графи 7, у разі якщо для нього інше передбачено чинним законодавством). При цьому у кількісному показнику податкової накладної необхідною кількістю знаків після коми вважається така кількість, якої достатньо для правильного розрахунку вартісного показника у графі 10 податкової накладної.

Отже, зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, в якій вказано ціну постачання одиниці товару/послуги, яка містить після коми більше ніж два знаки, за умови відповідності іншим вимогам, що визначені Кодексом, виправленню не підлягає.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter