X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Налогообложение инжиниринговых услуг

Письмо Главного управления ГФС в г. КиевеВ письме от 27.10.2015 г. № 16269/10/26-15-15-01-09 ГУ ГФС в г. Киеве рассматривает вопрос относительно предоставления услуг по разработке проектной документации на условиях субподряда и порядка обложения таких работ НДС.

Местом поставки услуг, перечисленных в п. 186.3 ст. 186 НКУ, в частности инжиниринговых услуг, считается место, где получатель услуг зарегистрирован как субъект хозяйствования. Руководствуясь исключительно нормами НКУ, налоговый орган сообщает, что понятие и перечень инжиниринговых услуг определены в п.п. 14.1.85 п. 14.1 ст. 14 НКУ. При этом он считает, что перечень инжиниринговых услуг для применения относительно обложения НДС ограничен этим подпунктом Кодекса, независимо от наличия более широких определений этого термина другими нормативнои-правовыми актами.

С целью применения норм раздела V НКУ к инжиниринговым услугам могут быть отнесены:

  • в отрасли строительства - предоставление услуг (выполнение работ) по составлению технических заданий, проектных предложений, проведению научных исследований и технико-экономических обследований, выполнению инженерно-разведывательных работ по строительству объектов;
  • относительно объектов техники и технологии - разработка технической документации, проектирование и конструкторская проработка таких объектов;
  • при осуществлении монтажных и пусконаладочных работ - предоставление консультаций и авторский надзор. При этом сами монтажные и пусконаладочных работы согласно нормам Кодекса под определение термина "инжиниринг" не подпадают.

Таким образом, поставка плательщиком НДС резиденту инжиниринговых услуг, которые соответствуют определению, приведенному в п.п. 14.1.85 п. 14.1 ст. 14 НКУ, облагается НДС на общих основаниях по ставке 20 %, поскольку местом поставки таких услуг считается таможенная территория Украины.

В случае, если поставка таких инжиниринговых услуг осуществляется нерезиденту, такая операция не подпадает под определение объекта налогообложения, поскольку местом поставки таких услуг считается место за пределами таможенной территории Украины.

Инжиниринговые услуги для объекта недвижимости, расположенного на таможенной территории Украины, которые не вошли в перечень, определенный в п.п. 14.1.85, являются объектом обложения НДС, а место их поставки признается по фактическому местонахождению недвижимого имущества, в том числе строящегося (п.п. 186.2.2 "в" п. 186.2 ст. 186 НКУ).

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 27.10.2015 р. № 16269/10/26-15-15-01-09

Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві розглянуло звернення ТОВ від щодо надання послуг з розроблення проектної документація на умовах субпідряду і в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Місцем постачання послуг, перерахованих в пункті 186.3 статті 186 Кодексу, зокрема інжинірингових послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання.

Відповідно до підпункту 14.1.85 Кодексу інжиніринг – надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами).

Таким чином, перелік інжинірингових послуг обмежено переліком, визначеним підпунктом 14.1.85 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, незалежно від наявності більш широких визначень цього терміну іншими юридично-правовими актами, а тому з метою застосування норм розділу V Кодексу до інжинірингових послуг можуть бути віднесені лише:

  • в галузі будівництва: надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів;
  • стосовно об'єктів техніки і технології: розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання таких об'єктів;
  • під час здійснення монтажних та пусконалагоджувальних робіт – надання консультацій та авторський нагляд. При цьому самі монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно з підпунктом 14.1.85 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під визначення терміну "інжиніринг" не підпадають.

Отже, операція з постачання платником ПДВ резиденту інжинірингових послуг, які відповідають визначенню, наданому в підпункті 14.1.85 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, підлягає оподаткуванню податком на додану вартість на загальних підставах за основною ставкою, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх на митній території України.

У разі, якщо постачання платником інжинірингових послуг, які відповідають визначенню, наданому в підпункті 14.1.85 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, здійснюються нерезиденту, то така операція не підпадає під визначення об'єкта оподаткування, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх за межами митної території України.

Інжинірингові послуги для об'єкта нерухомості, розташованого на митній території України, які не увійшли до переліку, визначеного у підпункті 14.1.85 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, є об'єктом оподаткування ПДВ, а місце їх постачання визначається за правилами встановленими підпунктом "в" підпункту 186.2.2 пункту 186.2 статті 186 Кодексу.

Так, підпунктом 186.2.2 пункту 186.2 статті 186 Кодексу визначено, що місцем постачання інших послуг за місцезнаходженням нерухомого майна у тому числі, що будується, є фактичне місцезнаходження нерухомого майна у тому числі, що будується.

Враховуючи вищевикладене, для надання більш конкретної відповіді на поставлене ТОВ  питання необхідно надати документи, на підставі яких буде проводитись будівництво, зокрема договори та інформацію щодо джерел залучення коштів і виконавців робіт.

Крім того, звертаємо увагу, що згідно із статтею 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

В. о. заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Е. Пруднікова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter