X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
13.03.2019

ВОПРОС: Может ли юридическое лицо, образованное путем слияния или присоединения, выбрать 4 группу единого налога в год образования?

ГУ ГФС в Житомирской области в индивидуальной налоговой консультации от 20.02.2019 г. № 624/ІПК/06-30-12-03-19 рассматривает ситуацию, когда когда плательщик единого налога четвертой группы, планирует слияние (присоединение) с налогоплательщиком, находится на общей системе. При этом, совокупная доля сельскохозяйственного товаропроизводства предприятий за предыдущий год составит более 75 %.

В соответствии с п.п. 291.4.3 НКУ сельскохозяйственные товаропроизводители, образованные путем слияния или присоединения, могут быть плательщиками единого налога 4 группы в год образования только если доля сельскохозяйственного товаропроизводства, полученная за предыдущий налоговый (отчетный) год, равна или превышает 75 %:

  • для каждого предприятия, участвующего в их образовании;
  • для лица, образованного путем преобразования.
Текст документа

Щодо застосування окремих норм податкового законодавства

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у Житомирській області від 20.02.2019 р. № 624/ІПК/06-30-12-03-19

Головне управління ДФС у Житомирській області на запит Товариства з обмеженою відповідальністю щодо можливості набуття (збереження) юридичною особою, утвореною шляхом злиття/приєднання, статусу платника єдиного податку 4 групи, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), повідомляє.

ТОВ проінформувало, що є платником єдиного податку четвертої групи, планує злиття/приєднання з платником податку, який перебуває на загальній системі. При цьому, сукупна частка сільськогосподарського товаровиробництва підприємств, що зливаються/приєднуються, за попередній податковий (звітний) рік складатиме більше 75 %.

Відповідно пп. 291.4.4 п. 291.4 ст. 291 ПКУ сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

При цьому, згідно з пп. 291.4.3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ у разі якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття або приєднання згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року N 435-IV, зі змінами та доповненнями, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються.

Враховуючи вищевикладене, сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, можуть бути платниками єдиного податку 4 групи в рік утворення лише якщо частка кожного підприємства, які беруть участь у їх утворенні, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter