X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Производные названия должностей "Консультант" и "Аудитор"

ООО "ЮБК "ЭКСПЕРТ"

По вопросам консультаций обращаться по тел. 0 800 750 570 (многоканальный), (044) 221 05 57

Минсоцполитики в письме от 07.02.2019 г. № 21/0/191-19 разъясняет, что Классификатором профессий предусмотрены названия должностей "Консультант" с кодом 2419.2 (профессиональная группировка "Профессионалы в сфере маркетинга, эффективности хозяйственной деятельности, рационализации производства, интеллектуальной собственности и инновационной деятельности"), "Аудитор" и "Консультант по налогам и сборам" с кодом 2411.2 (профессиональная группировка "Аудиторы и квалифицированные бухгалтеры"). Классификатором профессий также предусмотрены правила расширения (уточнения) названий должностей (профессий) (Приложение В Классификатора).

При необходимости расширения названий должностей (профессий) могут применять термины и слова, уточняющие место работы, выполняемые работы, сферу деятельности при условии соблюдения лаконичности изложения. При образовании расширенных названий должностей (профессий) сохраняется код базовой должности (профессии).

Таким образом, от указанных названий должностей могут образовываться названия "Консультант в сфере налогообложения и бухгалтерского учета" (код 2419.2), "Аудитор в сфере налогообложения и бухгалтерского учета" (код 2411.2) и "Консультант по налогам и сборам и бухгалтерскому учету" (код 2411.2).

Текст документа

Про визначення назви посади

Лист Міністерства соціальної політики України від 07.02.2019 р. № 21/0/191-19

У Директораті розвитку ринку праці та зайнятості розглянуто ваше звернення і повідомляється. Назви посад (професій), які передбачається використовувати у штатному розписі підприємств, установ та організацій, визначаються згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. N 327 (зі змінами) (далі - Класифікатор професій).

У разі відсутності у Класифікаторі професій назви посади, яка повністю відповідає покладеним на працівника обов'язкам, вибирається найближча за змістом назва, а в посадовій інструкції працівника зазначаються всі особливості роботи за цією посадою.

Так, у Класифікаторі професій передбачено назви посад "Консультант" з кодом 2419.2 (професійне угрупування "Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності"), "Аудитор" та "Консультант з податків і зборів" з кодом 2411.2 (професійне угрупування "Аудитори та кваліфіковані бухгалтери"). Класифікатором професій також передбачено правила розширення (уточнення) назв посад (професій) (Додаток В Класифікатора).

Згідно з приміткою 2 Додатка В до Класифікатора професій за наявності в користувача потреби в розширенні назв посад (професій) можуть використовуватись терміни і слова, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу.

Під час утворення розширених назв посад (професій) зберігається код базової посади (професії). Таким чином, від зазначених назв посад можуть утворюватися назви "Консультант у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку" (код 2419.2), "Аудитор у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку" (код 2411.2) та "Консультант з податків і зборів та бухгалтерського обліку" (код 2411.2).

Слід зазначити, що відповідно до норм статті 64 Господарського кодексу України стосовно самостійності підприємства щодо визначення своєї організаційної структури, чисельності працівників і штатного розпису роботодавцю надається право самостійно визначати назви посад (професій), що застосовуються у штатному розписі, але ці назви мають відповідати Класифікатору професій.

Конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями працівників на основі кваліфікаційної характеристики найближчої за своїми обов'язками професійної назви роботи або з урахуванням розподілу праці, завдань та обов'язків, які плануються або фактично склалися між працівниками у робочому процесі.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз'яснювальний та рекомендаційний характер і не встановлюють нових правових норм.

Генеральний директор Директорату розвитку ринку праці та зайнятості О. Савенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter