X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налог на недвижимость не уплачивается за объекты незавершенного строительства

ГУ ГФС в Запорожской области в индивидуальной налоговой консультации от 12.02.2019 г. № 500/ІПК/08-01-12-03-16 отвечает на вопрос о наличии оснований возникновения налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, на зарегистрированный в установленном законодательством порядке объект незавершенного строительства.

Специальный порядок государственной регистрации прав собственности на объекты незавершенного строительства установлен ст. 271 Закона от 01.07.2004 г. № 1952-IV "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений".

В консультации делается вывод, что объекты, регистрация которых в Государственном реестре прав осуществлена в порядке ст. 271 Закона № 1952-IV (объекты незавершенного строительства), не соответствуют признаку объекта налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Текст документа

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у Запорізькій області від 12.02.2019 р. № 500/ІПК/08-01-12-03-16

Головне управління ДФС у Запорізькій області на звернення Товариства, щодо визначення об'єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податок), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що має зареєстрований у встановленому законодавством порядку об'єкт незавершеної будівництва та запитує про наявність підстав виникнення податкових зобов'язань з Податку щодо такого об'єкту.

Спеціальний порядок державної реєстрації прав власності на об'єкти незавершеного будівництва встановлений ст. 27 1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі -Закону).

Об'єктами оподаткування Податком вважаються об'єкти нерухомості, що перебувають у власності - об'єкти нерухомого майна, що внесені до Державного реєстру прав (п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Кодексу).

Таким чином, об'єкти, реєстрація яких у Державному реєстрі прав здійснена в порядку ст. 271 Закону, не відповідають ознаці об'єкта оподаткування Податком.

У відповідності до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter