X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Туристический сбор с работника, проживающего в гостинице, принадлежащей его работодателю

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 07.03.2019 г. № 956/6/99-99-12-02-03-15/ІПК разъясняет, что согласно п. 4 Порядка предоставления услуг по временному размещению (проживанию), утвержденного постановлением КМУ от 15.03.2006 г. № 297, к услугам по временному размещению (проживанию) не относится размещение юридическим лицом своих работников в средстве размещения, которое ему принадлежит.

Таким образом, проживание работников филиала на основании заключенных трудовых договоров в доме, который принадлежит (учитывается на балансе) филиалу субъекта хозяйствования, не относится к услугам по временному проживанию, следовательно не является основанием для взимания туристического сбора в понимании п.п. 268.2.1 НКУ.

Учитывая указанное, работники и члены их семей, которые проживают на основании заключенных трудовых договоров в доме, который принадлежит (учитывается на балансе) филиалу, не являются плательщиками туристического сбора.

Текст документа

Про туристичний збір

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 07.03.2019 р. № 956/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на звернення Філії підприємства керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Філія поінформувала, що має на балансі житловий будинок готельного типу (будинок), у якому згідно з правилами проживання, затверджених наказом по Філії на умовах трудового договору тимчасово проживають особи, що перебувають у трудових відносинах з Філією, разом з членами сім’ї. Члени сім’ї мають право вселитися до будинку виключно за дозволом директора Філії. Філія запитує, чи є її працівники, що тимчасово проживають у будинку, платниками туристичного збору (далі - Збір), чи є платниками Збору члени сім’ї проживаючих робітників, яка ставка Збору застосовується, якщо рішення селищної ради у 2019 році щодо Збору не прийняте.

Відповідно до пп. 268.2.1 п. 268.2 ст. 268 Кодексу платниками Збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268.

Платниками збору не можуть бути особи, які постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір (пп. "а" пп. 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 Кодексу).

Оскільки працівники та члени їх сімей проживають у будинку тимчасово на період дії трудових договорів, норма пп. "а" пп. 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 Кодексу на них не розповсюджується.

Водночас згідно з п. 4 Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 297, до послуг з тимчасового розміщення (проживання) належать розміщення юридичною особою своїх працівників у засобі розміщення, що йому належить.

Отже, проживання працівників Філії на підставі укладених трудових договорів у будинку, який належить (обліковується на балансі) Філії, не відноситься до послуг з тимчасового проживання, тому не є підставою для справляння Збору в розумінні пп. 268.2.1 п. 268.2 ст. 268 Кодексу.

Враховуючи зазначене, працівники та члени їх сімей, які проживають на підставі укладених трудових договорів у будинку, який належить (обліковується на балансі) Філії, не є платниками Збору.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter