X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О сроках регистрации расчета корректировки на уменьшение стоимости товара

ГУ ГФС в Донецкой области в индивидуальной налоговой консультации от12.03.2019 г. № 1015/ІПК/05-99-12-01-13 напоминает, что регистрация в ЕРНН налоговых накладных (расчетов корректировки) должна осуществляться с учетом следующих предельных сроков:

  • для налоговых накладных (расчетов корректировки), составленных с 1 по 15 календарный день (включительно) календарного месяца, — до последнего дня (включительно) календарного месяца, в котором они составлены;
  • для налоговых накладных (расчетов корректировки), составленных с 16 по последний календарный день (включительно) календарного месяца — до 15 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;
  • для расчетов корректировки, составленных поставщиком товаров (услуг) к налоговой накладной, составленной на получателя — плательщика НДС, в которых предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, — в течение 15 календарных дней со дня получения такого расчета корректировки к налоговой накладной получателем (покупателем) (абз. 14-17 п. 201.10 НКУ).

При этом НКУ не предусмотрен механизм фиксации даты получения покупателем такого расчета корректировки. Поэтому во избежание ошибок при составлении налоговой отчетности и недоразумений при расчете в системе электронного администрирования НДС суммы превышения налоговых обязательств, указанных плательщиком в представленных налоговых декларациях с учетом представленных уточняющих расчетов к ним, над суммой налога, содержится в составленных таким плательщиком налоговых накладных и расчетах корректировки к таким налоговых накладных, зарегистрированных в ΣПперевищ, рекомендуют регистрацию понижающих расчетов корректировки осуществлять с учетом сроков, определенных абз. 15-16 п. 201.10 НКУ.

Текст документа

Про порядок реєстрації розрахунків коригування

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у Донецькій області від 12.03.2019 р. № 1015/IПК/05-99-12-01-13

Головне управління ДФС у Донецькій області розглянуло звернення щодо порядку реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних, в яких передбачено зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, та керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної (підпункт 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Кодексу).

Підпунктом 1 пункту 31 Закону України від 07 грудня 2017 року N 2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" пункт 201.10 статті 201 Кодексу доповнено нормою, згідно з якою реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРІШ повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

  • для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
  • для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;
  • для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем) (абзаци 14-17 пункту 201.10 статті 201 Кодексу).

Водночас Кодексом не передбачено механізм фіксації дати отримання покупцем такого розрахунку коригування. Тому з метою недопущення помилок при складанні податкової звітності та уникнення непорозумінь при обрахунку у системі електронного адміністрування ПДВ суми перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН ∑перевищ)» рекомендуємо реєстрацію розрахунків коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг здійснювати з урахуванням термінів, визначених абзацами 15-16 пункту 201.10 статті 201 Кодексу.

Згідно із статтею 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter