X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об учете предпринимателем сумм возврата (компенсации)

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 22.03.2019 г. № 1170/6/99-99-13-02-03-15/ІПК информирует, что в состав дохода физического лица - предпринимателя не включаются, в частности, суммы средств (аванса, предоплаты), которые возвращаются покупателю товара (работ, услуг) - плательщику единого налога или же возвращаются плательщиком единого налога покупателю товара (работ, услуг), если такой возврат происходит вследствие возврата товара, расторжения договора или по письму-заявлению о возврате средств.

При определении объема дохода, дающего право субъекту хозяйствования зарегистрироваться плательщиком единого налога и/или находиться на упрощенной системе налогообложения в следующем налоговом (отчетном) периоде, не включается доход, полученный как компенсация (возмещение) по решению суда за любые предыдущие (отчетные) периоды.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від від 22.03.2019 р. № 1170/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула Ваше звернення щодо практичного застосування норм законодавства з питання визначення доходу платника єдиного податку третьої групи та в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні.

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку є для фізичної особи - підприємця дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Разом з цим згідно з пп. 5 п. 292.11 ст. 292 ПКУ до складу доходу фізичної особи - підприємця не включаються, зокрема, суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів (пп. 5 п. 292.11 ст. 292 ПКУ).

Згідно з п. 292.15 ст. 292 ПКУ при визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

Враховуючи вищезазначене, до складу доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку не включаються кошти, що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів.

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства у частині визначення доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів (матеріалів), які стосуються порушених питань.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter