X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О применении, либо не применении РРО при осуществлении Интернет-торговли

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 28.03.2019 г. № 1303/ІПК/26-15-14-09-01-15 разъясняет, что в случае осуществления расчетов при продаже товаров (предоставлении услуг), а именно: операции по оплате покупателями счетов за товары предприятия, которые сгенерированные дистанционным способом (на сайте предприятия) и осуществлены без применения платежных карточек через банковские учреждения, в частности, путем внесения наличных через кассу банка на счет предприятия - РРО не применяются. Именно к такому выводу пришли налоговики в ИНК от 28.03.2019 г. № 1303/ІПК/26-15-14-09-01-15.

Также, при осуществлении оплаты покупателями счета через банковский терминал самообслуживания - РРО не применяются.

В то же время, при оплате покупателем счета с помощью интернет-банкинга РРО применяются, а расчетный документ в таком случае предоставляется (направляется) потребителю вместе с товаром (см. Расчет с помощью платежных систем интернет-эквайринга необходимо осуществлять с обязательным применением РРО).

Кроме того, в консультации рассматривается вопрос о необходимости применения РРО в случае, если покупатели будут передавать деньги за товар, который был заказан на сайте предприятия, посреднику на основании заключенного предприятием посреднической договора, а посредник будет перечислять их на счет предприятия.

При отгрузке товара посреднику, при условии перехода права собственности на товар к посреднику, расчеты предприятия с посредником за вышеупомянутый товар будут считаться безналичными и проводятся без применения РРО.

Если право собственности на товар не переходит к посреднику, а посредник осуществляет только доставку данного товара покупателю при условии предоплаты, то как в случае доставки товара по почте, продавец при продаже товаров должен обеспечить доставку покупателю ранее распечатанного расчетного документа (чека) вместе с приобретенным товаром.

Если доставка товара осуществляется посредником при условии оплаты, то посредник выдает расчетный документ (чек) покупателю в момент оплаты средств за приобретенный товар. При этом расчетный документ (чек) должен быть распечатан с использованием РРО, зарегистрированного на транспортное средство, которым осуществляется доставка.

В случае если покупатель, используя Интернет, заказал товар и расчет за него (предоплата) была осуществлена с применением Portmone, LiqPay - РРО применяются, а расчетный документ в таком случае предоставляется (направляется) потребителю вместе с товаром.

При оплате покупателем, заказанного на сайте предприятия товара, платежной картой Visa, MasterCard и др. (предприятие пользуется интернет-эквайрингу, оплата осуществляется через сайт компании) - применение РРО является обязательным, а расчетный документ в таком случае предоставляется (направляется) потребителю вместе с товаром.

Добавим, что определение по банковской выписке: поступили ли средства через банковский терминал самообслуживания или средствами интернет-банкинга остается на бухгалтере.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 28.03.2019 р. № 1303/ІПК/26-15-14-09-01-15.

Головне управління ДФС ... розглянуло письмовий запит про надання індивідуальної податкової консультації від ... щодо окремих положень законодавства України з питань застосування реєстраторів розрахункових операцій, та в межах своїх повноважень повідомляє.

Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VІ (із змінами та доповненнями) (далі - ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження, обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

У відповідності до статті 19 ПКУ контролюючі органи здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів; контролюють своєчасність подання платниками податків та платниками єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів та інше.

Згідно з п.п. 14.1.172 1 п. 14.1 статті 14 ПКУ індивідуальна податкова консультація - роз'яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.

Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 визначено, що безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Відповідно до п. 2 ст. 13 Закону України від 03 вересня 2015 року № 675-VШ «Про електронну комерцію» способи, строки та порядок розрахунків у сфері електронної комерції визначаються в електронному договорі з урахуванням вимог законодавства України.

Крім того повідомляємо, що правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначені Законом України від 06.07.1995 № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" зі змінами та доповненнями (далі - Закон №265). Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Відповідно до статті 3 Закону № 265 - суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі та надання послу - зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій.

Враховуючи вищевикладене, у разі здійснення розрахунків при продажу товару (наданні послуг), а саме: операції із оплати покупцями рахунків за товари підприємства, що згенеровані дистанційним способом (на сайті підприємства) та здійснені без застосування платіжних карток через банківські установи, зокрема, шляхом внесення готівки через касу банку на рахунок підприємства - реєстратори розрахункових операцій не застосовуються.

Також, при здійснення оплати покупцями рахунку підприємства через банківський термінал самообслуговування - реєстратори розрахункових операцій не застосовуються.

Водночас, при оплаті покупцем рахунку підприємства за допомогою інтернет-банкінгу - реєстратори розрахункових операцій застосовуються, а розрахунковий документ в такому випадку надається (надсилається) споживачу разом із товаром.

Щодо необхідності застосування РРО у випадку, якщо покупці будуть передавати гроші за товар, що був замовлений на сайті підприємства, посередникові на підставі укладеного підприємством посередницького договору, а посередник буде перераховувати їх на рахунок підприємства, у Вашому письмовому запиті відсутня достатня інформація для надання вичерпної відповіді по суті порушених питань. Надаємо відповідь виходячи із загальних вимог чинного законодавства.

Під час відвантаження товару посередникові, за умови переходу права власності на товар до посередника, розрахунки Вашого підприємства з посередником за вищезазначений товар будуть вважатися безготівковими та проводяться без застосування реєстратора розрахункових операцій.

Якщо право власності на товар не переходить до посередника, а посередник здійснює лише доставку даного товару покупцю за умови передплати, аналогічно, як у разі доставки товару поштою: продавець при продажу товарів повинен забезпечити доставку покупцю раніше роздрукованого розрахункового документа (чека) разом із придбаним товаром.

Якщо доставка товару здійснюється посередником за умови післяплати, то посередник видає розрахунковий документ (чек) покупцю в момент оплати коштів за придбаний товар. При цьому розрахунковий документ (чек) повинен бути роздрукований з використанням РРО, зареєстрованого на транспортний засіб, яким здійснюється доставка.

У разі якщо покупець, використовуючи мережу Інтернет, замовив товар і розрахунок за нього (передплата) була здійснена з застосуванням платіжних систем Portmone, LiqPay - реєстратори розрахункових операцій застосовуються, а розрахунковий документ в такому випадку надається (надсилається) споживачу разом із товаром.

Водночас повідомляємо, що відповідно до п. 6 та п. 7 ст. 7 Закону України від 20 травня 1999 року N 679-ХІV "Про Національний банк України" Національний банк, зокрема, регулює діяльність платіжних систем та систем розрахунків в Україні, визначає порядок і форми платежів, у тому числі між банками, та визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування, розвиток створених ним платіжних та облікових систем, контролює створення платіжних інструментів, систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації.

При оплаті покупцем, замовленого на сайті підприємства товару, платіжною картою Visa, MasterCard та ін. (підприємство користується інтернет-еквайрингом, оплата здійснюється через сайт підприємства) - застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим, а розрахунковий документ у такому випадку надається (надсилається) споживачу разом із товаром. Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter