X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О первом отчетном квартальном периоде плательщика НДС - плательщика единого налога

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 29.03.2019 г. № 1360/6/99-99-12-02-01-15/ІПК напоминает, что в случае избрания квартального отчетного (налогового) периода налогоплательщик, уплачивающий единый налог, вместе с декларацией за последний отчетный (налоговый) период календарного года подает в контролирующий орган заявление о выборе квартального отчетного (налогового) периода, форма которой приведена в приложении 1 к Порядку заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом Минфина от 28.01.2016 г. № 21.

Заявление о выборе квартального налогового периода подается контролирующему органу вместе с декларацией по результатам последнего налогового периода календарного года. При этом квартальный налоговый период начинает применяться с первого налогового периода следующего календарного года.

Таким образом, налогоплательщик, которым подана налоговая декларация по НДС за декабрь 2018 года и заявление о выборе квартального отчетного (налогового) периода, применяет квартальный отчетный (налоговый) период с первого отчетного (налогового) периода следующего календарного года.

Текст документа

Щодо вибору квартального звітного (податкового) періоду

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.03.2019 р. № 1360/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист суб'єкта господарювання щодо вибору платником податку квартального звітного (податкового) періоду, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Платником податку у своєму листі повідомлено, що він є платником єдиного податку, яким прийнято рішення про вибір квартального звітного (податкового) періоду, відповідно до пункту 202.2 статті 202 Кодексу, та подано заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду до податкової декларації з податку на додану вартість (далі - ПДВ) за грудень 2018 року. При цьому дану податкову декларацію з ПДВ за грудень 2018 року ним подано без відмітки про подання до такої податкової декларації заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду.

Пунктом 202.1 статті 202 Кодексу встановлено, звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених Кодексом, календарний квартал.

Згідно пункту 202.2 статті 202 Кодексу платники податку, які сплачують єдиний податок можуть вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається контролюючому органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року.

Відповідно до пункту 9 розділу III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі - Порядок № 21), у складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації).

У разі обрання квартального звітного (податкового) періоду платник податку, який сплачує єдиний податок, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до контролюючого органу заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду, Форму якої наведено в додатку 1 до Порядку № 21.

Отже, платник податку, яким подано податкову декларацію з ПДВ за грудень 2018 року та заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду застосовує з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року квартальний звітний (податковий) період.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter