X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС? Как рассчитывать и взимать туристический сбор в случае размещения клиентов сроком менее суток (ранний заезд, поздний выезд)?

Отвечая на этот вопрос ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 17.04.2019 г. № 1654/6/99-99-12-02-03-15/ІПК разъясняет, что в соответствии с п. 3.8 Правил пользования гостиницами и аналогичными средствами размещения и предоставления гостиничных услуг, утвержденных приказом Государственной туристической администрации Украины от 16.03.2004 г. № 19 плата за предоставление гостиничных услуг взимается в соответствии с единым расчетным часом - 12 часов 00 минут текущих суток по местному времени. Отель с учетом местных особенностей вправе изменить единый расчетный час. Как правило, расчетный час отмечается во внутренних правилах отеля.

Пунктом 3.7 Правил установлено, что договор о предоставлении гостиничных услуг может быть заключен на определенный или неопределенный срок. При заключении договора на неопределенный срок согласованным считается наиболее короткий срок, как правило одни сутки; действие договора в таком случае завершается в 12 час. 00 мин. дня, следующего за днем ​​прибытия потребителя.

Учитывая вышеизложенное, отсчет суток проживания начинается с 12 часов 00 минут дня прибытия (заезда) и продолжается 24 часа до расчетного часа, установленного гостиницей.

Кодексом не предусмотрен иной, чем сутки, срок проживания для определения базы налогообложения туристическим сбором и не установлена зависимость продолжительности суток от фактического срока проживания в месте размещения (ночевки).

В случае раннего заезда к месту проживания (до 12 часов 00 минут дня прибытия) и позднего выезда (после 12 часов 00 минут дня выезда) для целей налогообложения туристическим сбором к количеству дней проживания добавляется двое суток (одни сутки за превышение расчетного часа при заезде и одни сутки при выезде с места проживания).

Текст документа

Про туристичний збір

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 17.04.2019 р. № 1654/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо бази справляння туристичного збору, керуючись п. 52.5 ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що є податковим агентом з туристичного збору (далі - Збір) та, посилаючись на Закон України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (далі - Закон N 2628), запитує як справляти та розраховувати Збір у випадку розміщення клієнтів терміном менше доби (ранній заїзд, пізній виїзд).

Базою справляння Збору відповідно до пп. 268.4.1 п. 268.4 ст. 268 Кодексу є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 Кодексу.

Кодексом не передбачений інший, ніж доба, період проживання для визначення бази оподаткування Збором.

Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. N 19, зареєстрованим в Мін'юсті 02.04.2004 р. за N 413/9012 (далі - Правила), регламентують основні вимоги щодо користування готелями та аналогічними засобами розміщення усіх форм власності, що здійснюють діяльність на території України у сфері надання послуг розміщення споживачам, і регулюють відносини між споживачами (фізичними особами, які проживають у готелях або мають намір скористатися готельними послугами), та готелями, виконавцями цих послуг.

Відповідно до пункту 3.8 глави 3 Правил плата за надання готельних послуг стягується у відповідності до єдиної розрахункової години - 12 год. 00 хв. поточної доби за місцевим часом. Готель з урахуванням місцевих особливостей вправі змінити єдину розрахункову годину. Як правило, розрахункова година зазначається у внутрішніх правилах готелю.

Пунктом 3.7 глави 3 Правил встановлено, що договір про надання готельних послуг може бути укладений на визначений або невизначений термін. При укладанні договору на невизначений термін погодженим вважається найбільш короткий термін, як правило одна доба; дія договору в такому разі завершується о 12 год. 00 хв. дня, наступного за днем прибуття споживача.

Враховуючи викладене вище, відлік доби проживання розпочинається з 12 год. 00 хв. дня прибуття (заїзду) та триває 24 години до розрахункової години, встановленої готелем.

Кодексом не передбачений інший, ніж доба, період проживання для визначення бази оподаткування Збором та не встановлено залежність тривалості доби від фактичного терміну проживання у місці розміщення (ночівлі).

У разі раннього заїзду до місця проживання (до 12 год. 00 хв. дня прибуття) та пізнього виїзду (після 12 год. 00 хв. дня виїзду) для цілей оподаткування Збором до кількості днів проживання додається дві доби (по одній добі за перевищення розрахункової години при заїзді та виїзді з місця проживання).

Згідно п. 52.2. ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter