X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Z-отчет необходимо выполнять ежедневно, но не обязательно в 0 часов

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 11.04.2019 г. № 1560/6/99-99-14-05-01-15/ІПК напоминает, что при ежедневной работе РРО фискальный отчетный чек (Z-отчет) должен распечатываться каждый день по окончании рабочей смены, но не позднее 24 часов с ее начала.

В случае превышения максимальной продолжительности смены в соответствии с п. 7 Требований по реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для различных сфер применения, утвержденных постановлением КМУ от 18.02.2002 г. № 199 все режимы работы РРО (кроме обеспечивающих устранение причин блокировки) должны блокироваться.

Согласно абз. 3 п. 11 р. II Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 г. № 148 оприходование наличности в кассах обособленных подразделений предприятий, осуществляюющих наличные расчеты с применением РРО без ведения кассовой книги, является обеспечение хранения ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов) в электронной форме в течение срока, определенного п. 44.3 НКУ и занесения информации в соответствии с фискальными отчетными чеками в соответствующие книг учета (КУРО - в случае ее использования).

Таким образом, если дата снятия Z-отчета не превышает 24 часов с начала смены (при условии своевременного внесения информации в соответствии с фискальными отчетными чеками в КУРО), нарушения требований о своевременности оприходования наличной выручки отсутствуют.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 11.04.2019 р. № 1560/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення Товариства щодо надання податкової консультації щодо оприбуткування готівкових коштів, отриманих суб’єктом господарювання в межах однієї зміни, проте в межах різних діб, та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Чи існують підстави для застосування з боку перевіряючого органу норми пункту 11 постанови Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. N 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (далі - Положення N 148) при застосуванні штрафних (фінансових) санкцій до суб’єкта господарювання?

Відповідно до пункту 9 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265), суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) (далі - РРО) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Ця норма враховує особливості роботи РРО, які повинні забезпечувати друкування таких звітів за кожний робочий день.

У пункті 2 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. N 199 (далі - Вимоги), наведено визначення "зміна" - це період роботи реєстратора розрахункових операцій від реєстрації першої розрахункової операції після виконання "Z-звіту" до виконання наступного "Z-звіту".

У примітках до формату і розрядності даних, що зберігаються у фіскальній пам’яті (додаток до Вимог), наведено важливе уточнення: максимальна тривалість зміни РРО не повинна перевищувати 24 години.

Оскільки в добі всього 24 години (тобто, день триває з 0 до 24 годин), при щоденній роботі з РРО "Z-звіт" необхідно виконувати щодня.

Відповідно до пункту 7 Вимог усі режими роботи реєстратора (крім тих, що забезпечують усунення причин блокування) повинні блокуватися, зокрема у разі перевищення максимальної тривалості зміни.

Враховуючи вишевикладене, якщо суб’єкт господарювання працює цілодобово, то фіскальний звітний чек ("Z-звіт") повинен роздруковуватися кожного дня по закінченні робочої зміни, але не пізніше 24 годин від її початку.

Звертаємо увагу, що у разі перевищення максимальної тривалості зміни, відповідно до пункту 7 Вимог робота РРО буде заблокована.

Згідно з абзацом третім пункту 11 розділу II Положення N 148 оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання).

Оскільки у наведеному прикладі дата зняття "Z-звіту" РРО не перевищує 24 годин від початку зміни, порушень вимог абзацу третього пункту 11 розділу II Положення N 148 щодо своєчасності оприбуткування готівкової виручки не вбачається, за умови своєчасного занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до КОРО.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter