X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
10.05.2019

Данные налоговой накладной без факта осуществления операции и расчетов корректировки к ней не отражаются в декларации по НДС

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 16.04.2019 г. № 1622/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда плательщик НДС в декабре 2018 года составил и зарегистрировал в ЕРНН налоговые накладные на операции по поставке товаров (услуг), которые фактически не осуществлялись. С целью исправления допущенных ошибок налогоплательщик в январе и марте 2019 года составил и зарегистрировал в ЕРНН расчеты корректировки к таким налоговым накладным. Эти налоговые накладные и расчеты корректировки к ним не отражались в декларациях по НДС.

При составлении налоговой накладной без факта осуществления хозяйственной операции и ее регистрации в ЕРНН налогоплательщик в соответствии с п. 192.1 НКУ может составить расчет корректировки к такой налоговой накладной. Объемы поставки товаров/услуг и сумма НДС, указанные в такой налоговой накладной (не подтвержденные первичными документами) и расчета корректировки к ней, не подлежат отражению в НДС-отчетности.

При этом, сумма НДС, указанная в налоговой накладной без факта осуществления хозяйственной операции, и расчета корректировки к ней, во время их регистрации в ЕРНН учитывается в соответствующих объемах при исчислении суммы, определенной п. 2001.3 НКУ, для регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки к ним в ЕРНН.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 16.04.2019 р. № 1622/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення Національного авіаційного університету щодо необхідності відображення у податковій декларації з податку на додану вартість сум ПДВ, зазначених у податкових накладних, складених без факту здійснення господарських операцій, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Як вказано у зверненні, у грудні 2018 року платником податку складено та зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкові накладні на операції з постачання товарів/послуг, які фактично не здійснювались. З метою виправлення допущених помилок платник податку у січні 2019 року та березні 2019 року склав та зареєстрував в ЄРПН розрахунки коригування до таких податкових накладних. Зазначені податкові накладні та розрахунки коригування до них не були відображені платником податку у податкових декларацій з ПДВ.

Податкова декларація з ПДВ подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює одному календарному місяцю, відповідно до пункту 202.1 статті 202 Кодексу.

Податкова звітність з ПДВ подається в порядку та за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21 (далі - Порядок N 21).

Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (пункт 6 розділу III Порядку N 21).

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 Кодексу.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 Кодексу при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Пунктом 192.1 статті 192 Кодексу передбачено можливість складання розрахунку коригування до податкової накладної у разі допущення платником податку помилок при її складанні, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Таким чином, у разі складання податкової накладної без факту здійснення господарської операції та її реєстрації в ЄРПН платник податку відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу може скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної.

Обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, вказані в такій податковій накладній (не підтвердженій первинними документами) і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в податковій звітності з ПДВ.

При цьому сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, складеній без факту здійснення господарської операції, та розрахунку коригування до неї, при їх реєстрації в ЄРПН враховується у відповідних обсягах при обчисленні суми, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу, для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них в ЄРПН.

Для забезпечення правильності ведення податкового обліку платникам податків необхідно чітко дотримуватись норм чинного законодавства з питань оподаткування та правил ведення бухгалтерського обліку, у тому числі при складанні та реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter