X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Для постановки на учет как безработных, внутренне перемещенным лицам достаточно нотариально заверенного заявления о прекращении трудовых отношений

КМУ своим постановлением от 23.10.2015 г. № 1100 внес в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу изменения, согласно которым, в случае отсутствия документов, подтверждающих факт увольнения, внутренне перемещенные лица также предъявляют:

  • заявление о прекращении трудовых отношений, подлинность подписи на котором нотариально заверенная, или документ, подтверждающий факт прекращения занятости (гражданско-правовой договор, выписка из Единого государственного реестра юридических и физических лиц - предпринимателей), или соответствующее решение суда - в случае прекращения трудовых отношений (прекращение занятости) в судебном порядке;
  • расчетный документ (квитанцию), подтверждающий передачу указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения.
Больше новостей
Текст документа

Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2015 р. № 1100

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 198 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 26, ст. 859; 2014 р., N 72, ст. 2028; 2015 р., N 55, ст. 1802, N 73, ст. 2404), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО.

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 грудня 2015 р. N 1100

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

1. Абзаци дев'ятий - чотирнадцятий пункту 3 замінити абзацами такого змісту:

"Внутрішньо переміщені особи пред'являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та надають її копію.

У разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, внутрішньо переміщені особи також пред'являють:

  • заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців), або відповідне рішення суду - у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;
  • розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.".

2. В абзаці другому пункту 10 слово "дітей" замінити словами "дитину (дітей)".

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter