X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
15.05.2019

Гастрольные мероприятия и единый налог

ООО "ЮБК "ЭКСПЕРТ"

По вопросам консультаций обращаться по тел. 0 800 750 570 (многоканальный), (044) 221 05 57

Гастрольные мероприятия – это зрелищные мероприятия (фестивали, концерты, представления, лекционно-концертные, развлекательные программы, выступления передвижных цирковых коллективов, передвижные механизированные аттракционы типа "Луна-парк" и т. п.) заведений, предприятий, организаций культуры, творческих коллективов, в том числе временных, отдельных исполнителей за пределами их стационарных сценических площадок. Гастрольные мероприятия, за исключением благотворительных гастрольных мероприятий, проводятся с целью получения доходов.

Организаторами гастрольных мероприятий являются субъекты хозяйствования, которые занимаются организацией гастрольных мероприятий на территории Украины и уставными документами которых предусмотрена такая деятельность.

Гастрольные мероприятия проводятся организаторами на основании договоров, заключенных в соответствии с законом с гастролерами, владельцами (уполномоченными ими органами или лицами) стационарных сценических площадок и другими предприятиями, учреждениями и организациями.

Гастролеры – это заведения, предприятия и организации культуры, творческие коллективы, отдельные исполнители, которые осуществляют гастрольные мероприятия на территории Украины.

В соответствии с п.п. 10 п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 НКУ не могут быть плательщиками единого налога 1 – 3 групп субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению гастрольных мероприятий.

На основании указанного ГУ ГФС в г. Киеве в ИНК от 09.04.2019 г. № 1529/К/26-15-13-06-13-ІПК делает вывод, что не может быть плательщиком единого налога физическое лицо - предприниматель, который осуществляет организацию, проведение гастрольных мероприятий, как отдельный исполнитель, или участник творческого коллектива во время осуществления театральной и концертной деятельности.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 09.04.2019 р. № 1529/К/26-15-13-06-13-ІПК

Головне управління ДФС у м. Києві, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (далі - ПКУ), розглянуло Ваш запит про надання індивідуальної податкової консультації від 12.03.2019 б/н (вх. №К/47941/ФОП від 12.03.2019) щодо застосування спрощеної системи оподаткування при проведенні театральної та концертної діяльності та в межах компетенції повідомляє наступне.

Статтею 42 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) визначено, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу XIV ПКУ.

Спрощена система оподаткування є особливим механізмом справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, визначених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (п. 291.2 ст. 291 ПКУ).

До платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень (пп. З п. 291.4 ст. 291 ПКУ).

Водночас, нормами п. 291.5 ст. 291 ПКУ визначено обмеження щодо здійснення видів діяльності для суб'єктів господарювання, зокрема фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку першої - третьої груп.

Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення гастрольних заходів (пп. 10 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ).

Організація та проведення гастрольних заходів здійснюється відповідно до норм Закону України від 10.07.2003 № 1115-IV "Про гастрольні заходи в Україні" (далі - Закон № 1115) та постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 № 35 «Про затвердження Порядку організації та проведення гастрольних заходів» (далі - Постанова № 35)

Відповідно до ст. 1 Закону № 1115 гастрольні заходи - видовищні заходи (фестивалі, концерти, вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк" тощо) закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, у тому числі тимчасових, окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків. Гастрольні заходи, за винятком благодійних гастрольних заходів, проводяться з метою отримання доходів.

Організаторами гастрольних заходів є суб'єкти господарювання, що займаються організацією гастрольних заходів на території України і статутними документами яких передбачено таку діяльність.

Гастрольні заходи проводяться організаторами на підставі договорів, укладених відповідно до закону з гастролерами, власниками (уповноваженими ними органами чи особами) стаціонарних сценічних майданчиків та іншими підприємствами, установами та організаціями (п. З Постанови № 35).

Гастролери - заклади, підприємства і організації культури, творчі колективи, окремі виконавці, які здійснюють гастрольні заходи на території України (ст. 1 Закону № 1115)

Враховуючи вищезазначене, не може бути платником єдиного податку фізична особа - підприємець, яка здійснює організацію, проведення гастрольних заходів, як окремий виконавець, або учасник творчого колективу під час здійснення театральної та концертної діяльності.

Щодо видів діяльності фізичної особи - підприємця повідомляємо наступне. Класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД-2010) затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457, відповідно до якого фізична особа при здійсненні державної реєстрації фізичної особи - підприємця за власним бажанням обирає вид діяльності, який планує здійснювати під час господарської діяльності.

Під час вибору виду діяльності додатково використовуються нормативно-правові акти Держспоживстандарту України та Держкомстату України, зокрема наказ Державного комітету статистики України від 23.12.2011 № 396 "Про затвердження Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності".

Функції контролюючих органів встановлені ст. 191 ПКУ. Питання визначення КВЕД не належать до компетенції органів ДФС, з цього приводу пропонуємо звернутись до Державної служби статистики України.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter