X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
11.05.2019

Об отражении в декларации по НДС отрицательного значения НДС, уменьшенного по результатам внеплановой документальной проверки

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 26.04.2019 г. № 1860/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда в ходе проверки было установлено завышение бюджетного возмещения и одновременное занижение на ту же сумму отрицательного значения НДС, которое зачисляют в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода. По результатам проверки было принято налоговое уведомление-решение по форме В1, которым уменьшена сумма бюджетного возмещения. Оно было обжаловано в административном порядке, и решением суда уведомление-решение оставлено без изменений, а жалоба - без удовлетворения.

В этой ситуации, плательщик должен отразить сумму отрицательного значения НДС, которую зачисляют в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода на основании акта проверки, в строке 16.3 декларации по НДС за отчетный (налоговый) период, в котором налоговое уведомление-решение по форме В1 было согласовано.

В таблице "Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку" указываются данные налогового уведомления-решения по форме В1 (номер и дата).

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.04.2019 р. № 1860/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ суми від’ємного значення ПДВ, зменшеної/збільшеної за результатами позапланової документальної перевірки, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, за результатами позапланової документальної перевірки щодо законності декларування від'ємного значення ПДВ платником податку контролюючий орган встановив завищення суми бюджетного відшкодування та заниження суми від'ємного значення ПДВ, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (на відповідну (таку ж) суму) у податковій декларації з ПДВ за звітний період 2018 року, та прийнято податкове повідомлення-рішення за формою В1. За результатами його оскарження платником в адміністративному порядку рішенням контролюючого органу зазначене податкове повідомлення-рішення залишено без змін, а скаргу - без задоволення.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21 (далі - Порядок N 21).

Підпунктом 5 пункту 4 розділу V Порядку N 21 передбачено, що сума збільшення/зменшення від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу, що узгоджена протягом звітного (податкового) періоду, вказується у рядку 16.3 податкової декларації з ПДВ (далі - декларація).

У разі заповнення рядка 16.3 декларації обов'язковим є заповнення таблиці "Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку".

Таким чином, у ситуації, описаній у зверненні, платник податку, у якого за результатами перевірки контролюючого органу встановлено завищення суми бюджетного відшкодування та заниження суми від'ємного значення ПДВ, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та прийнято податкове повідомлення-рішення за формою В1, яким зменшено суму бюджетного відшкодування, відображає суму від'ємного значення ПДВ, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на підставі акту перевірки, в рядку 16.3 декларації за звітний (податковий) період, в якому податкове повідомлення-рішення за формою В1 узгоджено.

При цьому у таблиці "Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку" зазначаються дані щодо такого податкового повідомлення-рішення за формою В1 (його номер та дата).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які визначені ПКУ.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter