X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Полученные в кассу предприятия сверхлимитные наличные средства должны быть сданы в банк не позже следующего дня

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 03.05.2019 г. № 1965/6/99-99-14-05-01-15/ІПК разъясняет, что в соответствии с п. 54 раздела V Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2017 г. № 148 наличные не считают сверхлимитными в день их поступления, если сверхлимитная сумма сдана в банк не позднее следующего рабочего дня банка, либо выдана (без предварительной сдачи ее в банк и одновременного получения из банка) на следующий день на нужды, связанные с деятельностью предприятия.

Соответственно, наличные, поступившие в кассу сверх установленного на предприятии лимита наличных денежных средств, в 2330 и сданные в банк на следующий день в 1000, не являются сверхлимитными.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 03.05.2019 р. № 1965/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист ТОВ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Щодо здачі понадлімітних коштів, які надійшли до каси підприємства у кінці робочого дня, а здані до банку наступного дня.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148, що розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення N 148), визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб’єкти господарювання), фізичними особами.

Пунктом 54 розділу V Положення N 148 визначено, що готівка не вважається понадлімітною в день її надходження, якщо вона здана в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або видана для використання установою/підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання її до банку і одночасного отримання з каси банку) наступного дня на потреби, пов’язані з діяльністю установи/підприємства.

Готівка не вважається понадлімітною в день її надходження, якщо вона надійшла до кас підприємств у вихідні та святкові дні та здана в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або видана для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання її до банку і одночасного отримання з каси банку) наступного робочого дня на потреби, пов'язані з діяльністю підприємства.

Враховуючи наведений Вами приклад, якщо готівка, що перевищує ліміт каси, надійшла до каси у понеділок о 23:30, а здана до банку у вівторок о 10:00, така готівка не буде вважатись понадлімітною.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter