X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
29.12.2015
Учет полученных по решению суда штрафов, пени, неустойки

ГФС в письме от 17.12.2015 г. № 27021/6/99-99-19-02-02-15 разъясняет, что полученные штрафы, пени, неустойки в соответствии с п. 3.10 раздела III Методических рекомендаций по заполнению форм финансовой отчетности, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 28.03.2013 г. № 433, отражаются в составе прочих операционных доходов.

Доходы в виде полученных, в том числе по решению суда, штрафов, пени, неустойки за нарушение правил осуществления хозяйственной деятельности, невыполнение или ненадлежащее выполнение хозяйственных обязательств участвуют при определении финансового результата до налогообложения в соответствии с правилами бухгалтерского учета без дальнейшего его корректировки на такие доходы.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 17.12.2015 р. N 27021/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист щодо відображення в бухгалтерському та податковому обліку сум, зазначених у рішенні суду і повідомляє.

Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу передбачено, що об'єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Розділом III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці щодо основної заборгованості за договором оренди, плати за фактичне користування орендованим приміщенням, пені, неустойки, судового збору, зазначених у рішенні суду.

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій (п. 1 ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996). Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996).

Водночас повідомляємо, що доходами вважається збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) (п. 3 розділу I Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (далі - П(С)БО1), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 N 73).

Одержані штрафи, пені, неустойки відповідно до п. 3.10 розділу III Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 N 433, відображаються у складі інших операційних доходів.

Враховуючи викладене, доходи у вигляді одержаних штрафів, пені, неустойки за порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання беруть участь під час визначення фінансового результату до оподаткування відповідно до правил бухгалтерського обліку без подальшого його коригування на такі доходи.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter