X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О необходимости регистрации акцизного склада при ответственном хранении горючего и предоставлении в аренду емкостей для хранения горючего

Емкости для хранения горючего передали в аренду: регистрировать ли акцизный склад

ГУ ГФС в Полтавской области в индивидуальной налоговой консультации от 22.04.2019 г. № 1735/Б/16-31-40-01-23/ІПК разъясняет, что если физическое лицо - предприниматель планирует по договору ответственного хранения принимать подакцизное горючее, хранить его в собственных емкостях и отпускать другому лицу, то с 1 июля 2019 года эта операция без перехода права собственности будет считаться реализацией в понимании п.п. 14.1.212 НКУ.

Помещение или территория, где расположены емкости для хранения горючего и из которых реализуют горючее другому лицу, является акцизным складом.

До 01.07.2019 г. такой предприниматель обязан:

  • стать на учет как плательщик акцизного налога;
  • зарегистрировать в системе электронного администрирования реализации горючего все акцизные склады, распорядителем которых он будет по состоянию на 1 июля.

Если емкости для хранения горючего передаются на основании заключенных договоров аренды (при этом не осуществляется операций с подакцизным горючим), тогда такой субъект хозяйствования не являетесь плательщиком акцизного налога и распорядителем акцизного склада. Регистрация плательщиком акцизного налога и регистрация переданных в аренду емкостей как акцизных складов не требуется.

Текст документа

Щодо питання реєстрації акцизного складу

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у Полтавській області від 22.04.2019 р. № 1735/Б/16-31-40-01-23/ІПК

Головне управління Державної фіскальної служби у області відповідно до статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 за №2755-VІ пі змінами та доповненнями (далі - Кодекс) розглянуло звернення ФОП на отримання індивідуальної податкової консультації з питання реєстрації акцизного складу при здійсненні операцій по договору відповідального зберігання підакцизного пального та при наданні в оренду ємностей для зберігання пального, і повідомляє.

Платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне (п. н. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу).

Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» змінено визначено термінів ст.14 Кодексу «реалізація пального», «акцизний склад», які набувають чинності з 01.07.2019 року.

Так, згідно з п. п. 14.1.212 п. 14.1. ст. 14 Кодексу, з 01 липня 2019 року: реалізація пального - будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу / акцизного складу пересувного:

  • до акцизного складу;
  • до акцизного складу пересувного;
  • для власного споживання чи промислової переробки;
  • будь-яким іншим особам.

Відповідно до п.п. 14.1.6 б) п.14.1 ст.14 Кодексу акцизний склад-це приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Не є акцизним складом:

б) приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб'єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) - власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;

в) приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб'єкт господарювання -платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповіді [і ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживані я і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам.

Відповідно до п.п. 14.1.224 п. 14.1 ст. 14 Кодексу розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який зареєстрований платником акцизного податку, або суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу.

Підпунктом 14.1.32 п. 14.1 ст.32 Кодексу визначено: відповідальне зберігання - господарська операція, що здійснюється платником податків і передбачає передачу згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій фізичній чи юридичній особі без права використання у господарському обороті такої особи з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей платнику податків без зміни якісних або кількісних характеристик.

Із листа - запиту ФОП вбачається, що даний підприємець планує здійснювати приймання, зберігання у власних ємностях та відпуск підакцизного пального іншій особі на підставі договору відповідального зберігання.

У такому випадку, з 01 липня 2019 року відпуск пального іншій особі без переходу права власності (з відповідального зберігання) є реалізацією в розумінні з п. п. 14.1.212 п. 14.1. ст. 14 Кодексу; приміщення або територія, де розташовані ємності для зберігання пального та з яких здійснюється реалізація пального іншій особі, є акцизним складом згідно з п.п. 14.1.5 п.14.1 ст. 14 Кодексу.

Відповідно до п. 22 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу суб'єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників податку з 1 липня 2019 року, зобов'язані до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.

При передачі ємностей для зберігання пального в оренду на підставі укладених договорів оренди орендодавець (при умові, якщо останній не здійснює операцій з підакцизним пальним) не є платником акцизного податку відповідно до п. п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу, не є розпорядником акцизного складу відповідно до п.п. 14.1.224 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, та на його дії не розповсюджуються вимоги Кодексу щодо реєстрації платником акцизного податку та реєстрації акцизних складів.

Відповідно до підпункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter