X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
13.05.2019

Регистрационная сумма ΣНакл у реорганизованного предприятия

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 02.05.2019 г. № 1928/6/99-99-12-02-01-15/ІПК разъясняет, что регистрационная сумма (ΣНакл), исчисленная по формуле, определенной п. 2001.3 НКУ, налогоплательщика, являющегося правопреемником реорганизованного налогоплательщика, отмечается таким налогоплательщиком-правопреемником в заявлении в соответствии с полученной долей имущества согласно распределительному балансу, которая подается в составе налоговой декларации по налогу с указанием реорганизованных налогоплательщиков. Такое заявление подается после подтверждения регистрационной суммы (ΣНакл) документальной проверкой контролирующего органа.

При наличии у реорганизуемого плательщика НДС имеет регистрационной суммы (ΣНакл) он имеет право подать заявление об использовании такой суммы при исчислении регистрационной суммы (ΣНакл) правопреемника (таблица 5 приложения 4 к декларации по НДС) в составе налоговой декларации за последний (отчетный) период регистрации плательщиком налога.

Если документальная проверка контролирующего органа подтвердит регистрационную сумму (ΣНакл), правопреемник подает в составе налоговой декларации за отчетные (налоговые) периоды после такого подтверждения заявление об использовании регистрационной суммы (ΣНакл) реорганизованного налогоплательщика (таблица 6 приложения 4 к декларации по НДС) при исчислении у него регистрационной суммы (ΣНакл).

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 02.05.2019 р. № 1928/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист товариства про надання індивідуальної податкової консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

У своєму листі товариство просить надати роз’яснення щодо порядку, термінів та способів відображення, а також документального підтвердження суми, обчисленої за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу (далі - реєстраційна сума (ΣНакл)), платників податку, яких реорганізовано та подальшого відображення такої реєстраційної суми в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - СЕА ПДВ) правонаступника.

Правові основи функціонування СЕА ПДВ регулюються статтею 2001 Кодексу та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569.

Платник податку має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) на реєстраційну суму (ΣНакл).

При цьому, реєстраційна сума (ΣНакл) платника, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи, використовується під час обрахунку реєстраційної суми (ΣНакл) правонаступника такого реорганізованого платника податку за умови повідомлення таким реорганізованим платником податку контролюючого органу відповідно до підпункту 16.1.10 пункту 16.1 статті 16 Кодексу та з урахуванням результатів проведеної згідно з підпунктом 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Кодексу документальної позапланової перевірки.

Реєстраційна сума (ΣНакл) платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано, зазначається таким платником податку - правонаступником у заяві відповідно до отриманої частки майна згідно з розподільним балансом, яка подається у складі податкової декларації з податку із зазначенням платників податку, яких реорганізовано. Така заява подається після підтвердження реєстраційної суми (ΣНакл) документальною перевіркою контролюючого органу.

Форма Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) (далі - Заява) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21 із змінами.

За наявності у платника податку, який реорганізується, реєстраційної суми (ΣНакл), такий платник податку має право подати заяву про використання такої суми під час обрахунку реєстраційної суми (ΣНакл) правонаступника (таблиця 5 додатка 4). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платником податку.

У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки реєстраційної суми (ΣНакл), правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про використання реєстраційної суми (ΣНакл) реорганізованого платника податку (таблиця 6 додатка 4) під час обрахунку реєстраційної суми (ΣНакл), такого правонаступника.

Водночас повідомляємо, що відповідно до підпункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter