X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Операции "служебная выдача", "служебное внесение" и Z-отчет

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 25.04.2019 г. № 1836/6/99-99-14-05-01-15/ІПК разъясняют некоторые вопросы выполнения Z-отчета при использовании РРО.

Если до снятия фискального отчетного чека на РРО не будет проведена операция "служебная выдача", то наличность, оставшаяся в ящике РРО, будет считаться неоприходованной. Для избежания такой ситуации, необходимо до обнуления РРО проводить операцию "служебная выдача", а после выполнения Z-отчета операцию "служебное внесение".

Если программное обеспечение РРО при выполнении Z-отчета обнуляет сумму денежного ящика ("конечный остаток"), то необходимо выполнить операцию "служебное внесение". Если версия программного обеспечения РРО не обнуляет "конечный остаток", то сумма денежного ящика автоматически сохраняется в памяти РРО.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.04.2019 р. № 1836/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення ПрАТ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Щодо оприбуткування залишку готівки, яка знаходиться на місці проведення розрахунків на момент зняття "Z-звіту" (питання 1)

Пункт 6 розділу III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України 14.06.2016 р. N 547, зареєстрованим Міністерстві юстиції України 05.07.2016 р. за N 918/29050 (далі - Порядок N 547), передбачає, що внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через РРО з використанням операцій "службове внесення" та "службова видача", якщо такі внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій. Крім того, операція "службове внесення" використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання "Z-звіту".

Враховуючи зазначене, якщо до зняття фіскального звітного чеку на РРО, що використовується підприємством, не буде проведено операцію "службова видача", то готівка, яка буде залишатись у скриньці РРО, вважатиметься неоприбуткованою. Отже, для уникнення такої ситуації, необхідно до обнулення РРО проводити операцію "службова видача", а після виконання "Z-звіту" операцію "службове внесення".

Щодо обов’язковості проведення операції "службова видача" до виконання "Z-звіту" та "службове внесення" після виконання "Z-звіту" (питання 2)

Враховуючи вимоги п. 6 розділу III Порядку N 547, якщо на момент проведення "Z-звіту" готівкові кошти, що отримані за проведені розрахункові операції протягом робочого дня/зміни, знаходяться на місці проведення розрахунків, обов’язковості проведення операції "службова видача" немає. Крім того, якщо програмне забезпечення РРО при проведенні "Z-звіту" обнулює суму грошової скриньки ("кінцевий залишок"), то необхідно виконати операцію "службове внесення".

Якщо версія програмного забезпечення РРО не обнулює "кінцевого залишку", тоді сума грошової скриньки автоматично зберігається у пам’яті РРО.

Враховуючи зазначене, операція "службова видача" перед "Z-звітом" на РРО не проводиться, якщо його програмне забезпечення обнулює суму грошової скриньки, але якщо програмне забезпечення РРО таку операцію не проводить, то суб’єкту господарювання необхідно до обнулення РРО проводити операцію "службова видача", а після виконання "Z-звіту" операцію "службове внесення".

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter